Eerste Hulp voor beleggingsadviseurs!

Dr. Hoe is het pseudoniem van de experts uit het columnistengilde en de redactie van IEXProfs. Hij behandelt onder meer beleggingskwesties en prangende lezersvragen.

Worstelt u beroepsmatig ook met een beleggingsprobleem? Stuur hier uw vraag of reactie aan Dr. Hoe.

Nieuws

Hoeveel regels wilt u hebben?

Er staan in Europa elf nieuwe regelgevingpakketten voor de deur. Dr. Hoe beantwoordt de meest prangende vragen.

Regelgeving I

Kunt u iets meer uitleggen over Ucits-regels en hoe dat zit met non-ucits fondsen?

De dokter antwoordt...
Ucits V komt eraan, logischerwijs de opvolger van IV. Ucits staat voor Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Voordat ik specifiek inga op de nieuwe regels die erbij komen met nummer vijf, eerst nog in het algemeen over Ucits.

Ucits refereert aan een richtlijn van de Europese Unie (EU) die vaststelt waaraan een in de EU gevestigd fonds moet voldoen om verkocht te mogen worden in alle EU-landen. De richtlijn heeft als doel beleggingsrichtlijnen in Europa te vereenvoudigen en beleggers meer bescherming te bieden.

De regelgeving voor beleggingsinstellingen met een Europees paspoort is met versie IV op een aantal punten aangepast, aldus de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij implementatie van de wet op 1 juli 2011.

“De vierde versie van het regelpakket richt zich op fiscale zaken, maakt grensoverschrijdend verkeer en fusies gemakkelijker en is er om consumenten beter te informeren.”

En te beschermen, kunnen we daaraan toevoegen. Overigens, uit onderzoek van KPMG blijkt dat 13 van de 27 Europese lidstaten nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Hierdoor is er sprake van ongelijkheid tussen beleggers in verschillende landen en fiscale discriminatie tussen de lidstaten.

Eenvoudig is het dus niet, zo’n Europees paspoort voor beleggingsinstellingen. Een eerste versie met voorstellen voor Ucits V wordt voor de zomer van 2012 nog verwacht als onderdeel van een beleggersbeschermingpakket van de Europese Commissie. Nadruk zal liggen op beloning van fondsmanagers en harmonisatie van sanctieafspraken.

De AIFM (Alternative Investment Fund Managers) Directive, vorig jaar ingevoerd in Europa, zal de basis vormen voor een review van de ‘oude’ Ucits-regels. Dat is een Europees raamwerk (of paspoort) voor non- ucitsfondsen op het gebied van vergunningen en toezicht, transparantie en operationele zaken. De regels zijn per juni 2011 officieel in werking getreden en momenteel worden de aanvullingen van de Europese toezichthouder ESMA in de regels verwerkt (level 2-maatregelen).

In Nederland zullen vanaf juli 2013 tot nu toe nog niet gereguleerde non-ucitsfondsen onder toezicht komen van de AIFM Directive. Uit de definitie van de AFM:

“Met non-ucits fondsen worden alternatieve beleggingsfondsen als hedgefunds, private equity fondsen, vastgoed- en overige non-retail fondsen bedoeld. Voor beheerders van kleinere beleggingsinstellingen bestaat een verlicht regime.”

Anders gezegd krijgen alle overige fondsen ook een paspoort waarmee zij eenvoudiger in de hele Europese Unie kunnen opereren, maar dan vallen ze per volgend jaar wel onder toezicht.

Regelgeving II

Wat zijn de gevolgen van Mifid II, bijvoorbeeld bij provisies?

De dokter antwoordt...
Mifid II is al ingevoerd, eind 2011 en is de herziene versie van I uit 2007. Mifid staat voor Markets in Financial Instruments Directive en deze Europese Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Mifid omvat gedragsregels voor het verlenen van beleggingsdiensten door beleggingsondernemingen.

De belangrijkste herzieningen: provisieverbod waarbij de kickback verdwijnt. Een provisie is onder Mifid II alleen toegestaan als:

  • deze door of aan de klant wordt verschaft.
  • als de provisie noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst

Wordt de provisie door of aan een derde verschaft (kickback), dan mag dit alleen als de klant hierover wordt geïnformeerd en de provisie de kwaliteit van dienstverlening ten goede komt en geen afbreuk doet aan de verplichting om in het belang van de klant te handelen.

Onder Mifid II zullen meer financiële instellingen aan deze regels moeten voldoen. Bovendien wordt het aantal uitzonderingen beperkt. De zorg- en informatieplicht wordt opgeschroefd:

  • De ken-uw-klant-toets wordt strenge.
  • Er worden nieuwe informatieverplichtingen opgenomen.
  • Derivaten die voorheen over-the-counter (OTC) werden verhandeld, moeten nu verplicht verhandeld worden op de beurs.
  • Telefoongesprekken in dealingrooms worden al opgenomen, maar nu moet alle telefonische en elektronische communicatie over klantorders verplicht drie jaar worden bewaard. Ook e-mails en chats. Dit als hulpmiddel bij toezicht (en ter voorkoming van marktmisbruik et cetera) en geschillen met klanten.

In dit kader is het ook aardig even naar zo’n andere hippe Europese afkorting te kijken, Prips – packaged retail investment products – vergelijkbaar met producten die in Nederland onder de Wft-categorie ‘complexe producten’ vallen. Denk aan beleggingsverzekeringen en bankspaarhypotheken.

De Europese Commissie kondigde in 2009 aan een consistent en cross-sectoraal regelgevingkader voor deze producten te willen ontwikkelen, zodat de consument zich bij aanschaf een goed beeld kan vormen van het product, de kosten en de risico’s. Centraal staat hoe financiële instellingen moeten omgaan met belonings- en kostentransparantie.

Er zal waarschijnlijk geen aparte richtlijn komen voor Prips, maar het is de bedoeling dat door aanpassing van de bestaande richtlijnen zoals MiFID, Ucits en de Richtlijn Verzekeringsbemiddeling dezelfde gedragsregels voor verschillende soorten Prips vast te stellen, aldus de advocaten van De Brauw in hun rapport. Een van de onderwerpen die voor de verschillende soorten Prips geregeld zal worden is de regulering van provisie die wordt betaald door aanbieders aan tussenpersonen.

Regelgeving III

Ucits, Mifid, Prips… Zijn we in Europa niet heel erg doorgeschoten met al die regels?

De dokter antwoordt...
We hebben in Europa inmiddels elf regelgevingpakketten, dankzij al die plannen van de G20. De Amerikanen kunnen het af met twee regels. Maar die twee regels zijn wel heel erg streng en hebben effect ook op Europa en vooral op Europese vermogensbeheerders die zaken willen doen in de Verenigde Staten.

Pas op als u Amerikaanse klanten hebt (of wilt hebben). Op 21 juli 2010 werd de Dodd-Frank Act aangenomen. De Dodd-Frank Act geeft een raamwerk voor de Securities Exchange Commission (SEC) om regels te implementeren om de financiële stabiliteit in de Verenigde Staten te beschermen. Vooral de regels voor beleggingsadvies van buitenlandse partijen worden veel strenger, haast onmogelijk om aan te voldoen zonder te maken te krijgen met nog meer regels.

Vermogensbeheerders die nu als Investment Advisor aangemerkt worden, moeten bijvoorbeeld een SEC-registratie aanvragen als zij niet aan de volgende regels voldoen:

  1. De vermogensbeheerder mag geen place of business in de Verenigde Staten hebben.
  2. De vermogensbeheerder mag niet meer dan vijftien klanten hebben uit de Verenigde Staten die investeren in de door de vermogensbeheerder beheerde fondsen.
  3. De vermogensbeheerder mag niet meer dan 25 miljoen dollar aan beheerd vermogen hebben van Amerikaanse klanten.
  4. De vermogensbeheerder mag zich niet aan het publiek in de Verenigde Staten voordoen als een Investment Advisor.

Heeft u Amerikaanse klanten? Dan moet u ze binnenkort aangeven aan de Amerikaanse belastingdienst IRS. Vooral de omgekeerde bewijslast is lastig voor alle financials buiten de Verenigde Staten. Vooral de omgekeerde bewijslast is lastig. Per 1 januari 2013 moeten alle financiële instellingen wereldwijd informatie over Amerikaanse klanten doorgeven aan de IRS.

Amerika eist inzicht in de tegoeden van alle Amerikanen om belastingfraude tegen te gaan. De Verenigde Staten gaat ervan uit dat elke financiële instelling wel Amerikanen als klant heeft, tenzij de instelling kan aantonen dat dit niet het geval is. Wie niet meewerkt, krijgt een boete. Het is maar dat u het weet.


Dr. Hoe is het pseudoniem van de experts uit het columnistengilde en de redactie van IEXProfs. Stuur hier uw vraag of reactie aan Dr. Hoe.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?