Nieuws

Pictet: Toch geen recessie

Pictet AM ziet de donkere recessiewolken van begin dit jaar langzaam optrekken. Dat is goed nieuws voor aandelen in de VS en opkomende markten. Goud en Amerikaanse staatsobligaties zijn ook koopwaardig.

Een wereldwijde recessie is uitgebleven en het ziet er naar uit dat dit zo blijft in 2024. Voor Pictet Asset Management is dat reden om het advies voor aandelen te verhogen van onderwogen naar neutraal. 

Tegelijkertijd is de weging van liquiditeiten verlaagd en van staatsobligaties verhoogd.  Dat komt voort uit een verwachte daling van de korte rente, terwijl de lange rente stabiel blijft. Dat maakt obligaties koopwaardig. Dat geldt met name voor Amerikaanse Treasuries, maar ook staatsobligaties uit emerging markets zijn aantrekkelijk.

Dat alles valt te lezen in de maandelijkse beursbarometer van Pictet AM met de toepasselijke titel: Wolken verdwijnen.

Over- en onderwogen 

Enkele andere beleggingen die op een overwogen-advies staan of zijn gezet:

  • Goud
  • Zwitserse franken
  • Aandelen uit opkomende markten (excl. China), Zwitserland en de sectoren basisconsumptie en communicatiediensten

Pessimistisch is Pictet over:

  • Britse pond
  • Amerikaanse high yield-obligaties
  • Japanse staatsobligaties
  • Vastgoed
  • Aandelen uit de Eurozone

Zachte landing

Een belangrijke aanname van Pictet AM is dat de Amerikaanse economie zich stabiliseert zonder direct een doorstart te maken naar een hogere groei. Als die doorstart in de VS er wel komt dan wordt het advies voor wereldwijde aandelen verhoogd van neutraal naar overwogen.

Pictet is het meest optimistisch over de economie van opkomende markten (exclusief China). Die lopen in veel opzichten voorop in de conjunctuurcyclus.

“De opkomende markten blijven de beste prestaties leveren. Ze zijn de strijd tegen inflatie eerder aangegaan dan hun westerse tegenhangers en zien de groei nu weer aantrekken. Een aanhoudend zwakke Amerikaanse dollar en een piek in de Amerikaanse rente zullen de opkomende economieën verder helpen… Wij verwachten dat de groei van opkomende landen dit jaar 2,6 procentpunten hoger ligt dan in westerse landen en 3,4 procentpunt hoger in 2024.”

Voor EM-aandelen is groeiherstel uiteraard goed nieuws. Pictet gaat uit van een gemiddelde stijging van de bedrijfswinsten met 12%. Dat is bijna het dubbele van Japan, dat momenteel de sterkste van de ontwikkelde economieën is.

Daar komen de relatief lage waarderingen van aandelen bij, wat ze extra aantrekkelijk maakt.

Zwakke groei Europa

De eurozone is qua economische groei het slechtste jongetje van de klas. Pictet heeft het advies voor Europa daarom verlaagd van neutraal naar onderwogen. “De economie blijft zwak met een recessie in Duitsland. En er zijn weinig signalen van een opleving.” 

China is een ander buitenbeentje, waar Pictet voorlopig neutraal over blijft. “Het wachten is op meer bewijs van een opleving van de consumentenbestedingen en een herstel van de vastgoedsector. Een stabilisatie van de relatie tussen de VS en China is ook nodig voor een positieve houding tegenover Chinese aandelen.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie