Nieuws

Aandelen VS rem op toekomstig rendement

Amerikaanse aandelen zijn dit jaar zo duur geworden dat vermogensbeheerder MFS zijn verwachtingen voor de lange termijn naar beneden heeft bijgesteld.

MFS Investment Management heeft zijn verwachtingen voor de lange termijn licht bijgesteld. De belangrijkste verandering ten opzichte van begin dit jaar zijn de gestegen aandelenkoersen en waarderingen. Dat heeft negatieve consequenties voor de verwachtingen op de lange termijn.

Voor aandelen wereldwijd gaat de Amerikaanse vermogensbeheerder nu uit van 4,9% in plaats van 5,3% in januari. Opvallend is dat obligaties qua verwacht rendement beter scoren met 5%.

Het gaat om het gemiddeld jaarlijks rendement over de komende 10 jaar.

30 jaar

Als er verder vooruit wordt gekeken, naar de komende 30 jaar, dan ziet het er beter uit voor aandelen. Het verwachte rendement stijgt dan naar 7,8%, terwijl dat voor obligaties iets zakt tot 4,7%.

MFS blijft van mening dat de klassieke 60-40 portefeuille (60% aandelen en 40% obligaties) terug is van weggeweest. Over de eerste helft van 2023 heeft die portefeuille ongeveer 11% opgeleverd. 

Largecaps

Waar MFS duidelijk negatiever over is geworden zijn de grote Amerikaanse aandelen. Die zijn dit jaar erg hard opgelopen, mede dankzij de hype rond kunstmatige intelligentie.

De Amerikaanse largecaps zijn de grootste rem op de aandelenrendementen. De komende 10 jaar voorziet MFS voor hen inkomsten van slechts 3,2%.

Dat heeft puur met de hoge waarderingen te maken niet met de kwaliteit van de bedrijven of hun winstgevendheid. Dat blijkt uit het vooruitzicht van gemiddeld 7,6% rendement over de komende 30 jaar.

Emerging markets en het VK

Aandelen uit emerging markets scoren bij de 10-jaarsprognose het best met een plus van 10,2%. Voor Europa wordt 7,3% verwacht.

Een van de absolute toplanden qua verwacht rendement is het VK met 10,8%. Dat heeft te maken met de lage waarderingen op de beurs van Londen en een aangenomen herstel van de Brits economie.

Obligaties

Bij de obligaties - die het in het eerste halfjaar niet zo goed hebben gedaan – verwacht MFS het hoogste rendement op Global High Yield met 7,9%. Emerging Market Debt volgt met 6,2%. Global Investment Grade komt uit 5,7% en Global Geaggregeerd (hoofdzakelijk staatsobligaties) 5%.

Historisch gezien bieden obligaties daarmee de beste kansen. Om een voorbeeld te noemen Global High Yield heeft de afgelopen decennia gemiddeld ongeveer 6% per jaar opgeleverd. De geprognosticeerde 7,9% zit daar ruim boven.

Bij aandelen is het beeld diffuser. Eigenlijk worden van alle aandelen betere resultaten verwacht dan de laatste decennia, met uitzondering van de VS.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie