Nieuws

Bedrijfsobligaties: The Good, the Bad and the Ugly

De vooruitzichten voor bedrijfsobligaties zijn volgens Schroders in twee van de drie scenario's behoorlijk goed. Een negatief rendement valt alleen te verwachten in het geval van een recessie en een stug hoge inflatie.

Een van de grote vragen die beleggers bezighoudt, is of de inflatie onder controle komt zonder dat de economie in een recessie belandt. Bedrijfsobligaties kunnen onder bijna alle omstandigheden een goede aanvulling zijn op de portefeuille.

Dat schrijft Julien Houdain van Schroders in zijn laatste blog, waarin hij drie mogelijke scenario’s behandelt. Hij noemt ze The Good, The Bad en The Ugly, naar de beroemde western van Sergio Leone.

1. The Good: een zachte landing

Het beste scenario is een zachte landing. De economische groei daalt, maar een recessie en financiele crisis blijven uit. Misschien nog wel belangrijker is dat de inflatie onder controle komt, waardoor de Fed in de VS de vrije hand heeft om als het nodig is de economie een steuntje in de rug te geven.

Voor bedrijfsobligaties is dit op twee manieren gunstig. Ten eerste daalt de rente op staatsobligaties en bedrijfsobligaties liften mee. Ten tweede zakt de kans op wanbetalingen, waardoor het verschil (de credit spread) met staatsobligaties afneemt.

In het model van Schroders betekent dat een verwacht rendement over de komende 12 maanden van gemiddeld 11,75%. Dit kan nog verder worden opgeschroefd door meer risico te nemen met high yield en langere looptijden.

2. The Bad: een harde landing

In dit scenario lukt het niet een recessie te voorkomen. Centrale banken slagen er in de inflatie af te remmen, maar daar wordt wel een hoge prijs voor betaald in de vorm van een hogere werkloosheid, eventuele problemen in de financiele sector en meer slechte leningen.

Op de beurs zorgt dit voor meer volatiliteit. Het goede is dat de rente op staatsobligaties nog harder daalt dan in het geval van een zachte landing, het slechte nieuws is dat de credit spreads oplopen.

Het model van Schroders voorspelt nog altijd een positief rendement van 8%. De beste resultaten in dit scenario zijn te behalen met hoogwaardige investment grade obligaties.

3. The Ugly, geen landing

Het lelijkste scenario verschilt op een belangrijk punt van het Bad-scenario: de inflatie blijft hardnekkig hoog, waardoor de rente op staatsobligaties ook hoog blijft. De spreads lopen in dit scenario ook op. Het enige positieve is de relatief hoge rente die ontvangen wordt, maar dat weegt niet op tegen de koersdalingen.

Bedrijfsobligaties als groep leveren een negatief rendement op van -0,75%. De voorkeur gaat uit naar korte looptijden. Het is niet per defintie zo dat investment grade het beter doet dan high yield. Dat heeft met de hoge rente te maken die er met HY-obligaties te verdienen valt. Goede research is extra belangrijk.

Wisselvallig

Houdain verwacht dat beleggers de komende maanden in hun verwachtingspatroon blijven switchen tussen de drie scenario’s. Welke uiteindelijk uitkomt, is nog moeilijk te voorspellen. Het goede nieuws is dat de aanvangsrendementen - Schroders gaat uit van ongeveer 5,5% - dit jaar veel hoger zijn dan in 2022. Grote verliezen zijn daardoor minder snel te verwachten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen