Nieuws

Bullmarkt energiesector nog niet voorbij

Capital Group geeft vijf redenen waarom de bullmarkt voor energie-aandelen nog jaren door kan gaan.

De energiesector heeft een paar goede jaren achter de rug. De iShares MSCI World Energy Sector ETF staat over de laatste drie jaar op een winst van ruim 120%. Is er ruimte voor nog meer, of is de sector rijp voor een correctie?

Dat is een vraag die veel beleggers bezighoudt en ook Capital Group behandelt het thema in het artikel, getiteld 5 trends driving energy markets in 2023.

Het antwoord is niet eenvoudig, omdat er veel verschillende kanten aan zitten. Er is bijvoorbeeld een groot verschil in waardering tussen Amerikaanse, Europese en Canadese energie-aandelen. Blijft dat zo? Bedrijven in Europa investeren meer in groene energie dan in de VS. Is dat slim of niet? De kosten van olie- en gasexploratie zijn hoog. Hoe werkt zich dat uit op de prijs?

Capital Group ziet vijf trends:

1. Lange termijn bullmarkt

Capital Group is op basis van de economische fundamentals een “long term bull”. Op korte termijn zullen er zeker tijdelijke dips zijn, maar op lange termijn is de vermogensbeheerder optimistisch vanwege de stijgende vraag naar energie en het stagnerende aanbod. Daar komen jaren van onder-investeringen bij en OPEC-landen die weinig prikkels hebben om meer te produceren.

Capital Group denkt dat het daardoor jaren zal duren voor de olieprijs structureel onder de 70 dollar komt. De winstmarges van bedrijven blijven daardoor op peil. De voorspelling is een bullmarkt zoals eerder tussen 1960 en 1969, 1974 en 1981 of 1999 en 2008.

2. Minder investeringen, meer dividend

Energie is altijd een sector geweest die een groot deel van de winst gebruikte voor investeringen in exploratie en toekomstige groei. Maar die trend is gekeerd. Vooral in de VS zien oliebedrijven minder waarde in groei en meer in schuldvermindering, dividend en inkoop van eigen aandelen. Dat zal nog een aantal jaren gunstig uitwerken op de aandeelhouderswaarde. 

3. Inflation Reduction Act

De Amerikaanse Inflation Reduction Act zorgt voor honderden miljarden aan subsidies en belastingvoordelen voor duurzame investeringsprojecten zoals elektrische auto’s, groene energie, staal en chemie. Capital Group verwacht dat dit in de VS in het voordeel werkt van een heleboel nieuwe energie-initiatieven en bedrijven en minder van de grote olieconcerns als Chevron en Exxon Mobil.

4. Europa versus de VS

Europese en Amerikaanse oliebedrijven zijn allebei bezig met het verlagen van hun uitstoot van broeikasgassen. Maar de manier waarop verschilt. In Europa wordt actiever gezocht naar mogelijkheden om te investeren in groene energie. Amerikaanse bedrijven richten zich meer op het verlagen van de uitstoot uit hun bestaande activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het afvangen en opslaan van CO2 en het aanleggen van bossen. Wetgeving is belangrijk. De EU kiest met zijn RepowerEU-plan voor andere nuances dan de regering-Biden.

5. Relative value

De energiesector is er een met veel "value-plays", bedrijven met relatief hoge winsten, lage groei en lage waarderingen. Maar onderling zijn er grote verschillen.

Canadese bedrijven hebben bijvoorbeeld een lagere waardering dan Amerikaanse. Dat heeft onder andere te maken met de relatief hoge productiekosten op de Canadese teerzanden. Capital Group denkt dat die kosten de komende jaren zullen dalen. Het waarderingsverschil met de VS kan daardoor kleiner worden.

Hetzelfde geldt voor Europese bedrijven, die ondanks het feit dat ze een iets ander bedrijfsmodel hebben en meer investeren in groene energie, in grote lijnen vergelijkbaar zijn met de Amerikaanse branchegenoten. De waarderingsverschillen lijken overdreven. Om een voorbeeld te geven: BP heeft een koers-winstverhouding van 6,1, terwijl Exxon Mobil op een k/w van 10,4 zit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie