Nieuws

Op de lange termijn winnen aandelen altijd

Aandelen kunnen elk jaar verslagen worden door obligaties en cash. De uitschieters naar beneden zijn ook vaak groter. Desondanks winnen aandelen op de lange termijn altijd.

Ben Carlson is een vermogensbeheerder die zich graag laat inspireren door historische beursdata. Dit keer vergelijkt hij in zijn beursblog 2022 met de periode teruggaand tot 1928. Wat blijkt, vorig jaar was vooral extreem wat betreft de omvang van het verlies van obligaties. Verder was het geen heel raar jaar, maar weken de resultaten wel enorm af van de gemiddeldes op de lange termijn. Hier een vertaling van de column.

“Aswath Damodaran, een hoogleraar aan de New York University, maakt elk jaar een update van de gemiddelde rendementen voor aandelen (de S&P-500), obligaties (10-jarige treasuries) en cash (treasury-bill met looptijd van 3 maanden)m, waarbij hij teruggaat tot het jaar 1928.

Ik ben een grote fan van dit soort statistieken omdat aandelen, obligaties en contanten de belangrijkste bouwstenen zijn van elke beleggingsportefeuille. Natuurlijk kun je ook nog andere beleggingscategorieën toevoegen - vanuit Nederlandse zicht zou bijvoorbeeld de Eurostoxx 600 interessant zijn, of  Nederlandse staatsobligaties, red. - maar deze drie zijn de assets waar de meeste beleggers mee zouden moeten beginnen bij het samenstellen van hun portefeuille.

Buitengewoon 2022?

Dit waren de rendementen voor elke beleggingscategorie in 2022:

  • Aandelen: -18,0%
  • Obligaties: -17.8%
  • Contant geld: +2.0%

Cash versloeg voor het eerst sinds 2018 aandelen en obligaties en haalde het hoogste rendement sinds 2007. Dat is apart, maar niet buitengewoon. Aandelen en obligaties hebben hogere langetermijnrendementen, maar het komt wel vaker voor dat cash in een bepaald jaar het hoogste rendement heeft.

Ik heb het nagerekend en kom uit op 14 keer dat dit is gebeurd in de afgelopen 95 jaar. Dus het is relatief zeldzaam, maar niet uitgesloten. De laatste twee keer waren in 2018 en 1994.

Obligaties verslaan aandelen iets vaker. Dat is 35 keer gebeurd sinds 1928. Cash heeft aandelen in 31 van de laatste 95 jaar verslagen.

Duidelijke uitkomst

Dus, terwijl aandelen de beste kansen bieden op de lange termijn, kan er op de korte termijn van alles gebeuren. Dit zijn de jaarlijkse rendementen van 1928-2022:

  • Aandelen: +9.6%
  • Obligaties: +4.6%
  • Contant geld: +3.3%

Eerste conclusie is dat de lange termijn een duidelijke taal spreekt in het voordeel van aandelen, maar op de korte termijn zijn de rendementen allesbehalve gemiddeld. Vooral aandelen kennen enorme uitschieters naar boven en beneden.

"Vooral aandelen kennen enorme uitschieters naar boven en beneden"

Wel meer risico

Aandelen stijgen om een heleboel redenen, maar dalen kunnen ze ook als de beste. De S&P-500 is in de laatste 95 jaar 26 keer gedaald. Obligaties daalden slechts 19 keer. Aandelen daalden bovendien 12 keer met dubbele cijfers, terwijl 10-jarige treasuries slechts 2 keer een rendement hadden van -10% of slechter. Cash heeft op nominale basis (los van inflatie) zelfs nog nooit een negatief jaar gehad in de VS.

Dat zijn de gegevens op basis waarvan beleggers een afweging moeten maken. Cash geeft u op korte termijn gemoedsrust, maar een laag verwacht rendement. Aandelen bieden op de lange termijn bescherming tegen inflatie, maar op de korte termijn zijn de risico's fors. Obligaties zitten ergens daar tussenin.

Reël rendement telt

Iedereen kijkt momenteel naar de inflatie. Het is daarom ook nuttig om ook de reële rendementen onder de loep te nemen. De inflatie bedroeg gemiddeld iets meer dan 3% tussen 1928 en 2022. Dat leidt tot de volgende reële jaarlijkse rendementen over die periode:

  • Aandelen: +6.5%
  • Obligaties: +1.5%
  • Cash: +0.2%

Mijn bedoeling van deze exercitie is niet te bewijzen dat de ene activaklasse beter is dan de andere. Ze hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. Het punt is dat het van interesse is om voor elke activaklasse te weten wat u redelijkerwijs te wachten staat over verschillende tijdsvakken.

Niemand weet wat de exacte rendementen zullen zijn de komende 95 dagen of 95 jaar. Er zijn eenvoudigweg teveel variabelen die we niet kennen. Maar wat wel relatief veilig is om aan te nemen, is dat aandelen de komende decennia obligaties zullen verslaan en obligaties cash zullen verslaan.

Van de andere kant kunt u er zeker van zijn dat cash en obligaties zo af en toe in staat zijn om aandelen te verslaan. Dat kan soms zelfs meerdere jaren achter elkaar zo zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie