Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Rabobank gaat voor obligaties opkomende markten

Obligatiebeleggers worden goed beloond voor het nemen van risico's in de opkomende markten, schrijft senior beleggingsstrateeg Peter Vonk van Rabobank Investment Office.

"Na het horrorjaar 2022 zijn de obligaties van opkomende markten, net als de andere obligatiecategorieën, dit jaar goed uit de startblokken gekomen. Het effectieve rendement op kredietwaardige obligaties van opkomende markten uitgegeven in dollars en euro’s ligt nu rond de 7%. Dat is bovengemiddeld hoog als je kijkt naar de historie van de afgelopen tien jaar.

In ons basisscenario zijn de vooruitzichten goed. In onze beheerportefeuilles beleggen we binnen het 1895 Obligaties Opportunities fonds in een mix van obligaties in dollar, euro en lokale valuta. Het effectieve rendement op deze portefeuille is bijna 6%.

De drie grootste posities in de portefeuille worden ingenomen door de grondstof exporterende landen Brazilië, Zuid-Afrika en Indonesië. Die zijn gezamenlijk goed voor 22% van de positie in opkomende markten in het fonds.

Inflatiepiek

Net als voor de VS zijn er ook voor een aantal opkomende markten aanwijzingen dat de piek in inflatie is geweest. Het grootste deel van de renteverhogingen is daarom naar alle waarschijnlijkheid doorgevoerd. In het verleden was het omslagpunt voor obligaties van opkomende markten drie tot zes maanden vóór de laatste renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank (de Fed). Dat moment komt snel dichterbij.

Als de inflatie relatief snel daalt in opkomende markten, dan is er ruimte voor centrale banken om de rente verlagen. Dat zou gunstig zijn voor bestaand schuldpapier van deze markten.

Risico?

Het risicoscenario voor obligaties van opkomende markten is dat de inflatie in de ontwikkelde markten hardnekkig hoog blijft. In dat geval zal de Fed de rente langer moeten verhogen, wat negatief zal doorwerken op de schulden van opkomende markten.

Hogere rentes in de VS betekenen een sterkere dollar, met als gevolg zwakkere munten in opkomende markten en druk op de begrotingen. Dit is met name problematisch voor landen die hun schulden in dollars hebben uitstaan. De kredietopslagen blijven dan onder druk staan. We zien dit echter niet als het meest waarschijnlijke scenario.

Heropening China drijft vraag grondstoffen

De heropening van China zal tot een stijging in de vraag naar grondstoffen leiden en daarmee een tegenwicht kunnen bieden voor de afnemende vraag vanuit Europa en de VS door de afremmende economie daar. Dit ondersteunt de begrotingen van grondstofexporteurs als Brazilië, Zuid-Afrika en Indonesië.

Een tweede effect zal een hogere groei zijn voor China, maar ook voor andere landen die veel handel drijven met het land. Dat komt bovenop het feit dat de groeivooruitzichten voor opkomende markten toch al beter zijn dan die voor de ontwikkelde markten. Ook dat is een goed uitgangspunt voor positieve rendementen voor obligaties van opkomende markten."

Peter Vonk
Peter Vonk van Rabobank Investment Office


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie