Nieuws

Ja, aandelen en obligaties kunnen ook samen omhoog

Stijgende obligatiekoersen en dalende rente duiden op een recessie. Tegelijkertijd gaan ook aandelen omhoog. Dat lijkt niet samen te gaan. Toch maakt Invesco zich weinig zorgen voor een verandering van de brede uptrend, ook al neigt het zelf meer naar obligaties.

Aandelen en obligaties zijn de laatste paar maanden omhooggeschoten. De vraag is of dat vol te houden is.

Het is duidelijk dat obligaties profiteren van een daling van de rente die weer te maken heeft met een verwachte recessie en een lagere inflatie. Maar een recessie duidt ook op lagere bedrijfswinsten, wat tegen aandelen spreekt. Hoe kan dat?

Invesco vindt het echter niet zo vreemd. De Amerikaanse vermogensbeheerder is op de korte termijn iets positiever over obligaties dan aandelen. Maar beide kunnen nog verder stijgen. dat valt te lezen in het rapport Can both equities and bonds be right?

Weinig investeringen 

Invesco gaat er vanuit dat er nog altijd een grote kans bestaat dat Europa en de VS in een (milde) recessie belanden. De economische cijfers tot nu toe waren bemoedigend. Het vierde kwartaal was zelfs verrassend goed. Maar wat Invesco zorgen baart, zijn de lage investeringen in de VS. Deze waren in het vierde kwartaal voor de derde keer op rij negatief (-6,7%). “Dat was in het verleden vaak aanleiding voor een recessie.”

Van de andere kant vallen de bedrijfswinsten tot nu toe mee. Die zijn ook beter dan verwacht, wat de stijging van de koerswinstverhoudingen in de VS en Europa beter verklaarbaar maakt. Beleggers zijn positiever geworden, en wat Invesco vooral opvalt, is dat juist in Europa - dat het meest last heeft van de Oekraïne-oorlog - de stemming echt verbetert.

Outlook 2023 blijft in grote lijnen gehandhaafd

Invesco had voor 2023 verwacht dat zowel de rente als de bedrijfswinsten zouden dalen. Per saldo zouden aandelen en obligaties hierdoor allebei kunnen stijgen. Obligaties vanwege de lagere rente en aandelen uit een combinatie van druk op de winstmarges (negatief) en een lagere rente (positief).

Nog iets concreter: de verwachting voor de VS was dat de 10-jaarsrente zou dalen van 3,84% naar 3,40% (we zitten nu op 3,53%). Voor de S&P 500 werd een stijging verwacht tot 4350 (nu 4017).

Hoe nu verder?

Invesco verwacht dat de rente de komende maanden eerst nog verder zal dalen als gevolg van een zwakke conjunctuur. Voor de iets langere termijn wordt een stijging verwacht omdat de Federal Reserve en de ECB hun balansen nog moeten verkleinen.

Meer strategisch gezien, zijn de reële obligatierendementen niet meer zo hoog geweest sinds de kredietcrisis. Ze zijn ook hoog in verhouding tot aandelendividenden.

Obligaties overweight

Dat verklaart waarom Invesco obligaties op een duidelijk “overweight-advies” heeft staan. Om precies te zijn: staatsobligaties hebben een neutrale weging en investment grade en high yield een overweight advies.

Over aandelen is iets minder optimisme voor de korte termijn. Veel hangt af van de richting van de economie. Er geldt een underweight voor energie, financiële waarden, telecom en nutsbedrijven, en een overweight voor consumentenproducten, health care, basisgoederen en technologie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie