Nieuws

Rentestijging leidt NIET tot meer sparen

Dat huishoudens momenteel relatief veel sparen heeft weinig te maken met de gestegen rente, zegt Joachim Klement. Zodra de recessie voorbij is, beleggen ze dat geld gewoon weer in riskante assets, ongeacht de rentestand.

“Geldmarktfondsen en bankdeposito’s leveren na een jaar van renteverhogingen eindelijk weer een behoorlijke rente op. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit een aanzuigende werking heeft op liquide middelen. Maar uit historische data blijkt daar niets van.

Een team economen onder leiding van Sebastien Betermier heeft onderzocht hoe dit zit bij huishoudens en bedrijven in Noorwegen, Nederland en de Verenigde Staten. Niet verrassend is dat de 10% rijkste huishoudens bijna de helft van alle liquide middelen bezitten en dat daarom ook hun beslissingen bepalend zijn.

Arme gezinnen

Armste gezinnen hebben een reservepotje omdat ze het nodig hebben voor noodgevallen. Het is dus niet bedoeld om te sparen. Het gevolg is dat de armste gezinnen de afgelopen 20 jaar hun kasmiddelen nauwelijks hebben veranderd als gevolg van de dalende depositorente.

Ook bedrijven houden hun liquiditeiten voornamelijk aan voor betalingen en proberen hun kasvoorraden tot een minimum te beperken, ongeacht het niveau van de rentevoet. Ook bij hen is er dus niet veel veranderd.

Maar hoe zit dat bij de rijkste 10% huishoudens die liquide middelen in ieder geval deels aanhouden als belegging voor de lange termijn? 

Rijke gezinnen

Het blijkt dat deze groep hun liquide middelen eind jaren ’90 aanzienlijk hebben verminderd toen de rente in de VS en Europa voor het eerst flink daalde. Tijdens de recessie van 2001-2002 verhoogden zij hun kasposities weer, maar vervolgens namen ze snel weer af toen de tijden beter werden en de huizenprijzen stegen.

Na 2006 zetten hogere rentetarieven helemaal niet meer aan tot het hebben van meer liquide middelen, maar ook de bijna-nulrente na 2008 leidde niet tot een significante daling van de hoeveelheid cash.

Kortom, sinds het begin van de jaren 2000 waren kasmiddelen vrijwel immuun voor de rente.

Cash ademt mee met de conjunctuur

Maar wat het aanhouden van cash wel duidelijk heeft beïnvloed, was de toestand van de economie. Rijke mensen houden in een recessie beduidend meer geld aan dan normaal en zetten dat geld weer aan het werk als het herstel begint en ze meer kansen zien voor aandelen en andere risicovolle activa.

Het feit dat zelfs in de periode van 2006-2008 de kasvoorraden niet stegen ondanks het feit dat de rente in die periode ruim boven de 4% steeg, zegt mij dat de hausse op de aandelenmarkten nog niet voorbij is. Zodra de recessie voorbij is, zullen beleggers hun geld waarschijnlijk weer in aandelen en andere risicovolle activa steken.

Beheerders van geldmarktfondsen zullen dan weer op zoek moeten gaan naar nieuwe manieren om fondsen aan te trekken met risicovolle beleggingen, vermomd als veilige activa, net zoals ze dat de afgelopen 20 jaar hebben gedaan."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie