Nieuws

Liever cash en kortlopende leningen

Vanwege de stugge inflatie kiest BlackRock vooral voor kortlopende schulden en cash.

De meeste economen zijn het erover eens dat 2023 een jaar wordt met een zwakke groei van de wereldeconomie en een dalende inflatie. Maar tegelijkertijd is een inflatiepercentage van 2% nog ver weg. Zogenoemde tweede-ronde-effecten zorgen ervoor dat de inflatie sticky is. Tweede-ronde-effecten zijn bijvoorbeeld hogere loon- of energiekosten die met vertraging worden doorberekend aan de klant.

De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock komt daarom tot de conclusie dat de portefeuille in 2023 een flinke portie cash en/of kortlopende obligaties moet bevatten. De voorkeur voor kortlopend schuldpapier heeft veel te maken met de relatief hoge rentevergoeding en de manier waarop de Fed reageert op traag dalende inflatiecijfers.

Looninflatie

De inflatie werd de laatste paar jaar vooral bepaald door goedereninflatie. Veel producten in de winkel werden duurder door een combinatie van overheidssteun en problemen in internationale aanbodketens door corona en de Rusland-invasie. Die vorm van inflatie is in 2023 zo goed als voorbij. De meeste grondstoffen en goederen zijn al flink in prijs gedaald, maar dat geldt niet voor de meeste vormen van dienstverlening. Dat heeft te maken met de lage werkloosheid die hoge looneisen mogelijk maakt.

Deze looninflatie in de dienstensector is volgens BlackRock de belangrijkste reden waarom de inflatie nog een tijd hoog blijft.

"Looninflatie in de dienstensector is de belangrijkste reden waarom de inflatie nog een tijd hoog blijft"

Wat doet de Fed?

In de VS gaat het gros van de economen ervan uit dat de Fed de monetaire teugels pas laat vieren als de inflatie over een brede linie daalt. Maar er zijn ook economen die denken dat de Fed daar al eerder toe overgaat, zodra het recessiegevaar verder groeit.

BlackRock zit in het eerste kamp. "De Fed zal niet dezelfde fout willen maken als in de jaren 70 toen de stugheid van de inflatie ernstig werd onderschat."

Beleggingsimplicaties

BlackRock rekent erop dat obligaties weer hun traditionele rol innemen van bescherming tegen dalingen op de aandelenbeurs. Dat inzicht betekent automatisch dat een portefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties weer aantrekkelijker wordt.

Nog gunstiger is het volgens BlackRock om ook een flink stuk cash aan te houden. Het voordeel van cash en spaartegoeden of obligaties met korte looptijden is dat daar in 2023 goed geld mee valt te verdienen.

Sterker,  een Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van 1 jaar levert momenteel 4,7% op. Dat is meer dan een 10-jarige treasury bill (3,8%) geeft. Hetzelfde geldt voor schatkistpapier met een looptijd van een maand. Ook daarmee kan een rente verdiend worden van meer dan 4,1% op jaarbasis.

"Een Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van 1 jaar levert momenteel 4,7% op. Dat is meer dan een 10-jarige treasury bill (3,8%) geeft"

BlackRock denkt dat deze omgekeerde yield-curve nog wel even aanhoudt. Voor Europa geldt dat overigens ook. In Duitsland kan met tweejarig staatspapier bijvoorbeeld meer (2,65%) worden verdiend dan met tienjarig papier (2,38%).

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen