Nieuws

Zwakkere dollar goed voor EM en grondstoffen

Invesco verwacht dat 2023 een zwak jaar wordt voor de dollar. Dat is gunstig voor beleggingen in grondstoffen, emerging markets en in Amerikaanse aandelen.

De Amerikaanse vermogensbeheerder Invesco verwacht dat 2023 een mager jaar wordt voor de dollar. Er zijn volgens Invesco meerdere redenen om uit te gaan van een minder jaar voor de dollar.

  • Allereerst heeft de munt een sterke fase achter de rug. Kijkend naar de handelsbalans van de VS en de relatieve koopkracht, dan is de Amerikaanse munt niet meer zo duur geweest sinds begin jaren 80. Dat kan niet eindeloos zo doorgaan.
  • Ten tweede heeft de dollar in 2022 geprofiteerd van het rentebeleid van de Federal Reserve dat een stuk agressiever is dan dat van bijvoorbeeld de ECB. Dat heeft voor een aanzuigende werking op internationaal kapitaal gezorgd. Het verschil in rentebeleid is inmiddels echter een gepasseerd station. Het valt eerder te verwachten dat in 2023 centrale banken in  Europa en Japan agressiever zullen zijn dan de Fed. Ook de lange Amerikaanse rente beweegt steeds meer richting de rentestanden in landen als Nederland, het VK, Italië en Duitsland. 
  • Tenslotte is de VS voor investeerders in machines, fabrieken, aandelen en andere kapitaalgoederen relatief duur geworden. De dure dollar maakt andere landen steeds aantrekkelijker voor investeringen.

Beursimplicaties van een zwakkere dollar

Grondstoffen

Als de dollar goedkoper wordt, dan heeft dat doorgaans een positief effect op grondstoffenprijzen, inclusief goud. Daar staat tegenover dat er volgend jaar een recessie dreigt wat bijna altijd negatief is voor (industriële) grondstoffen. Per saldo verwacht Invesco dat een daling van de dollar de prijsval van grondstoffen op zijn minst dempt en misschien zelfs zorgt voor een stijging (afhankelijk van hoe diep de recessie wordt).

Opkomende markten

Een tweede markt die kan profiteren, zijn de emerging markets. Het is vrij evident dat opkomende markten het afgelopen jaar last hadden van de zogenoemde flight to safety en een vlucht in de dollar. Dat proces kan niet eeuwig doorgaan, zeker als EM-landen het economisch gezien beter doen. Daar komt bij dat EM-effecten en -valuta in dollartermen door die vlucht goedkoop zijn geworden.

Amerikaanse aandelen

Tenslotte is er een positief effect voor Amerikaanse bedrijven met veel omzet in het buitenland en een negatief effect voor bijvoorbeeld Europese bedrijven met veel omzet in dollarzones. Immers, als de dollar verzwakt dan worden winsten van Amerikaanse bedrijven buiten de VS automatisch meer waard. Een zwakke dollar bevordert bovendien de Amerikaanse export.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie