Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

De vier thema's van 2023

De strijd tegen de inflatie, de economische gevolgen van de energiecrisis in Europa, de structurele uitdagingen op lange termijn voor China en positievere vooruitzichten voor langetermijnbeleggers. Dat zijn volgens Vanguard de vier belangrijkste thema’s voor beleggers in 2023.

Inflatie: centrale banken blijven alert

"Dit jaar kenmerkte zich door razendsnelle veranderingen van de economische en financiële omstandigheden. De centrale banken reageerden alert met nieuw beleid dat verder ging dan alles wat we de voorbije decennia hebben gezien. Met de terugkeer van inflatie staan de centrale banken voor een agressiever beleid met extra renteverhogingen.

Ongeveer de helft van de opwaartse druk op de inflatie komt van de aanbodzijde, mede veroorzaakt door de nasleep van de pandemie en de oorlog in Oekraïne. De andere helft wordt veroorzaakt door de vraagzijde. Een streng monetair beleid moet de vraag doen afkoelen, maar de steun daarvoor kan in 2023 afnemen. De Fed en de andere centrale banken zullen weinig bewegingsruimte krijgen om de rente voldoende te verhogen om de inflatie af te laten koelen, zonder daarbij een recessie te veroorzaken.

"Ons basisscenario gaat uit van desinflatie, maar dan wel ten koste van een wereldwijde recessie"

Centrale banken proberen doorgaans recessies te vermijden, maar de huidige inflatiedynamiek laat beleidsmakers weinig andere keuze dan de financiële voorwaarden aan te scherpen om de prijzen te stabiliseren. Ons basisscenario gaat uit van desinflatie, maar dan wel ten koste van een wereldwijde recessie."

Energiecrisis in Europa niet voorbij

"De oorlog in Oekraïne verhoogde de volatiliteit op de financiële markten en de prijsdruk in 2022. De sterk gestegen aardgasprijzen droegen bij tot de strengere financiële voorwaarden en het sombere sentiment. Europa heeft zich snel aangepast aan de sterk verminderde invoer van Russisch gas. Het vond een alternatief bij een combinatie van andere brandstoffen, groene energie, aanbod uit andere bronnen en de bestaande gasvoorraad. Desondanks verwachten wij dat de vraag naar gas deze winter met ongeveer 15% moet inkrimpen ten opzichte van vorig jaar.

"Op kortere termijn zullen de hoge energie- en voedselprijzen blijven wegen op het reële beschikbare inkomen van de huishoudens"

In welke mate landen erin slagen om alternatieve energiebronnen tegen een redelijke prijs aan te boren, wordt bepalend voor de omvang van de Europese gastekorten op lange termijn. Op kortere termijn zullen de hoge energie- en voedselprijzen blijven wegen op het reële beschikbare inkomen van de huishoudens, terwijl de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne het consumentenvertrouwen zal blijven aantasten."

Chinese economie staat voor cyclische opleving in 2023

"Het strenge covidbeleid en de inkrimping van de vastgoedsector hebben de Chinese groei in 2022 sterk gedrukt. Het aankomende jaar verloopt het herstel van de Chinese economie met horten en stoten.

Ondertussen voorzien wij een langdurige daling van de investeringen in woningen voor de komende vijf tot tien jaar. Ondanks de soepele regels is het onwaarschijnlijk dat de huizenmarkt weer aantrekt, gezien de structurele daling van de vraag."

"Het aankomende jaar verloopt het herstel van de Chinese economie met horten en stoten"

Optimistische vooruitzichten voor langetermijnbeleggers

Over de langetermijnvooruitzichten voor de ontwikkelde markten is Vanguard aanzienlijk positiever dan een jaar geleden. Beleggers in vastrentende waarden voelden op korte termijn de pijn van de stijgende rente, maar door de hogere rente waartegen kasstromen kunnen worden geherinvesteerd, zijn de rendementsverwachtingen voor obligaties aanzienlijk gestegen. Voor beleggers in aandelen zijn de lagere waarderingen veel gunstiger voor hogere langetermijnrendementen dan rond deze tijd vorig jaar.

Voor zowel obligaties als aandelen heeft Vanguard zijn prognoses op jaarbasis voor de komende tien jaar met meer dan twee procentpunten verhoogd. Voor euro-beleggers is de verwachting dat obligaties uit de eurozone de komende tien jaar 2,2% tot 3,2% per jaar zullen renderen, tegen -0,5% tot 0,5% een jaar geleden. Voor mondiale obligaties (exclusief obligaties uit het eurogebied, afgedekt naar euro's) gaat de vermogensbeheerder voor de komende tien jaar uit van een rendement van 2,1% tot 3,1% per jaar, tegen de vorige prognose van -0,5% tot 0,5% per jaar.

"Voor zowel obligaties als aandelen heeft Vanguard zijn prognoses op jaarbasis voor de komende tien jaar met meer dan twee procentpunten verhoogd"


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen