Nieuws

Koorddansen in 2023

Het Zwitserse UBP verwacht in 2023 opnieuw veel volatiliteit. Obligaties worden weer aantrekkelijk. De belangrijkste thema's voor de lange termijn zijn onder meer de grote transitie van infrastructuur en energiesystemen. Voedselzekerheid staat ook hoog op de agenda.

De Zwitserse vermogensbeheerder UBP maakt zich op voor een nieuw jaar van vallen en opstaan. Walking the Tightrope, is de veelzeggende titel van de Outlook 2023. Beleggers moeten flexibel zijn en constant bereid de portefeuille aan te passen in een wereld waarin het rijke westen probeert te ontsnappen aan een harde landing, terwijl emerging markets willen terugkeren naar het oude groeipad.

Energietransitie

UBP ziet één trend die boven alles uitsteekt. Op de korte termijn is er veel te doen om de geopolitieke conflicten, maar de transformatie van energie- en infrastructuursystemen zijn minstens zo belangrijk.

Het gaat daarbij zeker niet alleen om groene energie, maar ook om voedselzekerheid, een andere industrie, re-shoring, recycling en behoud van natuur en biodiversiteit. Dat transformatieproces zal niet gladjes verlopen. Het zal kansen creëren en risico’s.

Oekraïne-oorlog

De oorlog in Oekraïne heeft volgens UBP de energietransitie in een keer naar een ander niveau getild. Het heeft een trend van 32 jaar gebroken, waarin de voormalige USSR goedkoop olie en gas aan het Westen heeft geleverd. 

De eerste reactie was meer aanbod uit andere landen en het besef dat er eindelijk vaart gemaakt moet worden met groene alternatieven. Zelfs de VS, dat lange dwarslag, is overstag met zijn inflation reduction act

Efficiency

Vanuit een beleggersstandpunt mag ervan uit worden gegaan dat in het begin energietekorten zullen overheersen. Dat komt mede doordat energie zo belangrijk is en overheden er alles aan zullen doen niet zonder te zitten. De aanbodkant van olie en gas blijft daardoor belangrijk.

Geleidelijk zal de aandacht steeds meer verschuiven naar een efficiënt gebruik. Dat heeft enorme consequenties. Denk bijvoorbeeld aan vliegtuigen die vervangen moeten worden door duurzamere modellen of het opbouwen van een slim laadnetwerk voor elektrische auto’s. “Alleen de herontwikkeling van vliegvelden in de VS kost naar schatting al 100 miljard dollar.”

Particulieren investeringen

UBP gaat ervanuit dat overheden - die gedurende Covid-19 toch al veel schulden hebben gemaakt – dat niet allemaal zelf kunnen betalen. Dat betekent dat particuliere beleggers te hulp moeten schieten. Dat levert nog voor jaren kansen op.

Voedsel

Mensen onderschatten dit vaak, maar de landbouw is ook zeer energie-intensief. Dat geldt bijvoorbeeld voor het maken van kunstmest, het rijden met tractoren en het van A naar B vervoeren van voedingsmiddelen.

Energie-efficiëntie betekent voor de landbouw grote veranderingen met kansen en risico’s. Biobrandstof is zo’n kans of zaadveredeling. Steeds schralere, drogere bodems zijn een risico.

Hier vindt u het hele rapport met verschillende beleggingstips. UBP adviseert onder andere een aanhoudende exposure naar hedgefondsen. Bij aandelen moeten beleggers rekenen met lagere rendementen dan de laatste jaren gebruikelijk en obligaties leveren vermoedelijk een positief rendement op in 2023.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie