Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Van de ene zorg naar de andere

Volgens Optimix gaan de markten van inflatiezorgen in 2022 naar groeizorgen in 2023. De vermogensbeheerder is positiever geworden over obligaties, maar schuwt ook het nemen van risico's niet.

"Dankzij de milde herfst daalden de Europese energieprijzen afgelopen maand. Hierdoor viel de inflatie in de eurozone lager uit dan in de maand ervoor en lager dan verwacht. Met 10,0% is de geldontwaarding nog steeds hoog, maar de piek lijkt voorlopig achter ons te liggen.

Toch zal de ECB (en de Fed in de VS) voorlopig doorgaan met het verhogen van de beleidsrente, maar wellicht zijn er minder rentestappen nodig dan eerder gedacht. Die gedachte zorgde voor opluchting op de financiële markten.

Hogere lasten

De druk lijkt dus enigszins van de inflatieketel, maar het is nog te vroeg voor centrale bankiers om op hun lauweren te kunnen rusten. Waar inflatie het beleggingsthema van 2022 was, is de zorg om de economische groei het thema voor 2023.

De effecten van monetair beleid werken met een vertraging van 6-12 maanden door in de economie. Financieringslasten voor consumenten en ondernemingen zijn gestegen, waardoor het huishoudboekje en de bedrijfsbalans er anders uit komen te zien.

"De effecten van monetair beleid werken met een vertraging van 6-12 maanden door in de economie"

Dit jaar zijn veel grote beursgenoteerde ondernemingen er goed in geslaagd de gestegen kosten door te berekenen, maar hier zit een grens aan.

Lagere winstverwachtingen

Door de omhoog geschoven rentecurve zijn toekomstige bedrijfswinsten minder waard geworden, met een lagere aandelenkoers tot gevolg. Er is echter nog nauwelijks sprake van een lagere winstverwachting. De winstverwachtingen, onder invloed van recessievrees, zullen voor 2023 waarschijnlijk neerwaarts bijgesteld worden.

De huidige hoge winstmarges kunnen weliswaar een stootje hebben, maar toch leek het ons prudent om te profiteren van de sentimentsopleving door de aandelenweging eind november iets te reduceren.

Winstmarges dalen, maar zijn nog altijd historisch hoog

Opluchting

Desalniettemin zijn wij op tactische basis (komende 6 a 12 maanden) nog steeds overwegend positief op risicobeleggingen. Een overwogen aandelenpositie is dus nog steeds passend, zeker ook nu er toenemende signalen zijn dat de inflatie gepiekt heeft, en centrale banken spoedig hun rentecyclus kunnen finaliseren.

"Een overwogen aandelenpositie is dus nog steeds passend"

Kapitaalmarktrentes kunnen in deze omgeving wat omlaag. De opluchting voortkomend uit de inflatie en rente kan ruimschoots compenseren voor zwakkere economische data in de komende maanden. Het negatieve marktsentiment biedt veel potentie voor opluchting en dus positieve rendementen op risicobeleggingen.

"Met de gestegen aanvangsrendementen bieden vastrentende waarden weer een buffer in onzekere economische tijden"

Tegelijkertijd vormen een afnemende inflatie en economische groeizorgen goede ingrediënten voor obligatierendementen. Daarom willen wij de komende tijd de onderweging in obligaties terugschroeven. Met de gestegen aanvangsrendementen bieden vastrentende waarden weer een buffer in onzekere economische tijden."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie