Nieuws

Van krimp naar groei

Invesco verwacht dat 2023 een overgangsjaar wordt. Het jaar begint somber met hoge inflatie en recessies in verschillende landen, maar gaandeweg verandert het beeld en gaan we van krimp naar groei. Invesco is dapper en zet zwaar in op EM en high yield obligaties. Lees de uitgebreide analyse.

Invesco gaat het nieuwe jaar in met een minder defensieve modelportefeuille. Bij staatsobligaties wordt het advies verlaagd naar neutraal. High yield krijgt daarentegen een overwogen-advies. Het aanhouden van cash wordt afgeraden. Het is beter om een beetje goud in de portefeuille op te nemen. Regionaal is er een voorkeur voor opkomende markten en de VS.

Dat zijn enkele van de hoofdpunten uit de 2023 Outlook voor de modelportefeuille.

Van krimp naar groei

Invesco denkt dat 2023 een overgangsjaar wordt waarbij de wereldeconomie geleidelijk verschuift van een fase van krimp naar herstel. Vandaar ook de minder defensieve portefeuille. 

“De economische vertraging in 2022 was ernstiger dan wij hadden gedacht en een recessie met dalende winstmarges voor bedrijven is mogelijk. Het negatieve sentiment op de financiële markten was echter meer de schuld van de hoge inflatie en de renteverhogingen”, schrijft Invesco.

Hou de inflatie in de gaten

Voor 2023 verwacht Invesco daarom dat de inflatiecijfers wederom van doorslaggevend belang worden.

“In ons basisscenario gaan we uit van een snelle daling van de nominale inflatie tot onder de kerninflatie. Wij verwachten dat dit proces ergens begin 2023 ver genoeg gevorderd is voor centrale banken om de renteverhogingen eerst te vertragen en vervolgens te beëindigen (in het tweede kwartaal in de VS en tweede halfjaar voor de ECB en Bank of England).”

Invesco denkt dat de financiële markten hier vanaf het eind van het eerste kwartaal op zullen anticiperen.

Aannames

Enkele van de belangrijkste uitgangspunten van Invesco voor 2023 zijn:

  • Een wereldwijde groei van 3% waarbij enkele landen in een recessie belanden
  • De wereldwijde inflatie daalt, maar blijft boven de doelstellingen van centrale banken
  • De Fed, ECB en Bank of England blijven de rente verhogen tot deze piekt medio 2023. China is een van de weinige landen waar het monetaire beleid al vroeg verruimd wordt
  • De rente op langlopende staatsobligaties daalt en de credit spreads worden groter, maar lopen niet op tot historische hoogtes. Het aantal wanbetalingen neemt toe, maar niet dramatisch
  • Er komt een einde aan de dividendgroei van aandelen en vastgoedfondsen en de rendementen dalen licht
  • Grondstoffenmarkten herstellen zich zodra de herstelfase begint
  • De Amerikaanse dollar verzwakt als de Fed stopt met verkrapping van het monetaire beleid. 

Zwakkere dollar

De belangrijkste Invesco-voorspelling is waarschijnlijk dat de beleidsrente van de Fed en andere centrale banken medio 2023 hun hoogtepunt bereiken en tegen het einde van het jaar zullen dalen. Invesco verwacht dat dit voor een daling van de rente op langlopende obligaties zal zorgen, terwijl de Amerikaanse dollar verzwakt.

Invesco: “Wij denken dat goud en EM kunnen profiteren van deze omstandigheden. Dat geldt later in het jaar ook voor andere grondstoffen dan goud. De voorkeur bij obligaties gaat uit naar investment grade (IG), high yield (HY) en goud, terwijl cash, grondstoffen en aandelen uit de gratie zijn."

Upgrade high yield 

Het belang van staatsobligaties in de modelportefeuille wordt verlaagd van 30% (overwogen) naar 25% (neutraal). Staatsobligaties uit de eurozone en Japan zijn het minst gewenst, terwijl Britse staatsobligaties vanwege de hoge rente aantrekkelijk zijn.

Dankzij de verlaging van staatsobligaties kan de allocaties naar HY worden verhoogd tot een overweging van 8% en goud (van 0% naar 5%). “Hoewel wij verwachten dat de HY-spreads verder zullen toenemen en de wanbetalingen zullen stijgen, zijn de verwachte rendementen relatief aantrekkelijk en presteert HY doorgaans goed in de eerste fases van herstel. Goud zou normaal geen keuze zijn voor een herstelfase, maar als de rendementen en de dollar in de loop van 2023 dalen, denken wij dat goud het goed kan doen.”

Vastgoed

Vastgoed blijft een van de favoriete assets van Invesco, vanwege het cyclische karakter en de hoge rendementen. "Wij blijven overwogen op 10%, waarbij het belang van Japan wordt verhoogd ten koste van de eurozone."

Aandelen

De aandelenallocatie blijft onderwogen met 37%. Daarbinnen is het aandeel van de VS verhoogd en Japan, terwijl het VK, de eurozone en EM worden verlaagd. Grondstoffen blijven voorlopig op 0%, omdat Invesco denkt dat er op korte termijn niks te halen valt. Dat verandert als het herstel begint.

Liever opkomende markten

Invesco heeft in het algemeen een voorkeur voor activa uit opkomende markten en de VS, terwijl de eurozone de grootste onderweging krijgt. Dat heeft te maken met relatief lage waarderingen in EM en het vooruitzicht van een zwakkere dollar. In het geval van de VS weegt de overweging in vastrentende waarden zwaarder dan de onderweging in aandelen.

“Wat aandelen betreft, verwachten wij dat de overgang van krimp naar herstel een verandering in de portefeuille teweeg zal brengen. Voor alle sectoren geldt dat er tijdens de krimp een voorkeur is voor defensieve aandelen zoals niet-duurzame consumptiegoederen en gezondheidszorg, maar gaandeweg verwachten wij dat dit draait naar vroeg-cyclische aandelen zoals consumentenproducten, consumentendiensten en technologie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie