Nieuws

Hedge-strategieën maken portefeuille sterker

Kempen Capital Management meent dat beleggers meer moeten doen met hedgefondsen en "uncorrelated strategies".

Kempen Capital Management houdt in het rapport Uncorrelated Strategies een warm pleidooi voor verschillende vormen van hedging.

Ten eerste hebben hedging-strategieën de laatste 17 jaar meer rendement opgeleverd dan obligaties bij een lagere volatiliteit. Ten tweede was de correlatie met aandelen en obligaties klein. Aangezien ze onderling ook weinig correlatie vertonen, maakt dat ze tot een zeer nuttige aanvulling op een klassieke portefeuille van aandelen en obligaties.

Vijf strategieën 

Over welke “uncorrelated” hedging-strategieën heeft Kempen het?

  1. Ten eerste gaat het om de zogenoemde event-driven strategies. Dat zijn strategieën die gebruikmaken van prijsinefficiënties door bedrijfsnieuws. Het kan om van alles gaan: een fusie, overname, faillissement, of reorganisatie. Het kost soms veel tijd voordat de gevolgen van die bedrijfsgebeurtenissen volledig zijn verwerkt in de koersen. Daar maken hedgefondsmanagers gebruik van.  
  2. Relative value arbitrage strategies: dat is een vorm van hedging die zich richt op te grote of te kleine prijsverschillen tussen verschillende effecten. Een hedgefondsmanager gokt erop dat dit verandert.
  3. Equity market neutral strategies: hier gaat het om een long-short strategie waar met longposities wordt ingezet op aandelen die volgens de managers ondergewaardeerd zijn en shortposities in aandelen die te duur worden gevonden.
  4. Global macro strategies: doel is om in te spelen op veranderingen in het macro-economische of politieke klimaat. Het is over het algemeen ook een long-short strategie. 
  5. Tenslotte Insurance-linked strategies (ILS): dat is een strategie waarmee wordt ingespeeld op mogelijke natuurcatastrofes.

Relative value

Van deze strategieën heeft “relative value” volgens Kempen sinds 2006 gemiddeld de beste rendementen opgeleverd (gemiddeld 4,9% op jaarbasis) en "equity neutral" de slechtste (2,4%). Maar equity neutral had wel de laagste volatiliteit 2,7%, tegenover 7,2% voor "event-driven".

Alle strategieën kennen natuurlijk hun zwakke periodes. 2022 was bijvoorbeeld voor geen van de strategieën een vetpot, maar het resultaat was volgens Kempen nog altijd vele malen beter dan met aandelen- en obligaties. 2022 is wat dat betreft een herhaling van de beurscrises van 2008, 2011 en 2020.

Multi-manager approach

Kempen is een voorstander van een mix van de vijf de strategieën. Maar hoe een professionele belegger dit het best kan aanpakken, blijft in het midden. Voor elke strategie een of meerdere fondsmanagers in de arm nemen, is een manier. Een fund of funds is een ander. 

Het voordeel van het eerste is lagere kosten en meer transparantie. Het voordeel van het tweede is spreiding (niet onbelangrijk, omdat de resultaten van hedgefondsen sterk uiteen kunnen lopen). Het nadeel van het tweede is dubbele kosten en minder transparantie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen