Nieuws

Hedgefondsen verheugen zich op een volatiel 2023

Vermogensbeheerder MPG verwacht op basis van een onderzoek onder institutionele beleggers dat die meer gaan beleggen in arbitragehedgefondsen. Hoe meer volatiliteit, hoe beter.

Hedgefondsen die gebruikmaken van arbitragestrategieën hebben dit jaar geprofiteerd van de grote marktvolatiliteit. Volgens vermogensbeheerder Managing Partners Group (MPG) zal dit de sector ook volgend jaar een boost geven in de vorm van meer instroom van kapitaal uit de hoek van institutionele beleggers en vermogensbeheerders.

Enquête

MPG baseert zich op een onderzoek onder 100 instituten met een beheerd vermogen van 276 miljard dollar. Uit de enquête blijkt dat 28% van hen de komende 12 maanden hun inleg bij arbitragefondsen drastisch wil verhogen, terwijl 46% denkt dat ze deze licht zullen verhogen.

De ondervraagde institutionele beleggers en vermogensbeheerders uit Zwitserland, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn het er volgens MPG over eens dat de sterke prestaties van een aantal arbitragehedgefondsen de belangstelling voor de sector hebben doen stijgen.

Prijsverschillen

Bij arbitrage wordt gebruikgemaakt van vaak onverklaarbare prijsverschillen tussen activa in verschillende markten. Het kan gaan om valuta, aandelen, derivaten, renteproducten en al het andere wat verhandelbaar is.

In een perfect werkende markten zijn de prijsverschillen normaal gesproken nihil, maar als de volatiliteit groot is, neemt de kans op verschillen toe. MPG verwacht dat de markten voorlopig niet tot rust komen en ziet dat terug bij institutionele beleggers die de komende 12 maanden een significant groter deel van hun portefeuille willen beleggen in hedgefondsen.

17% van de ondervraagde professionele beleggers verwacht een drastische toename in de allocatie naar hedgefondsen en 58% een lichte toename.

Vita Nova

MPG heeft zelf ook een arbitragefonds, het Vita Nova Hedge Fund, dat streeft naar kapitaalgroei door middel van een arbitragestrategie gericht op kansen op de korte en middellange termijn. Sinds de lancering in 2014 heeft het fonds een rendement gehaald van 22,79% op jaarbasis.

Dat hoge rendement was volgens MPG onder andere te danken aan het besluit eind 2018 om aandelen te verkopen, omdat MPG begon te vermoeden dat er iets groots stond te gebeuren dat voor turbulentie zou zorgen. Dat bleek een gouden greep. Het fonds is nog steeds defensief gepositioneerd.

Resultaten in het algemeen

Wat het MPG-persbericht niet vermeldt, is dat hedgefondsen als groep de laatste jaren hebben teleurgesteld. De rendementen vielen tegen, terwijl de fees hoog waren.

Veel institutionele beleggers zijn daarom per saldo minder gaan beleggen in hedgefondsen (ook al zijn de fees wel verlaagd). De hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd voor frisse wind in de zeilen. De sector heeft wereldwijd een omvang van ongeveer 4,5 biljoen dollar.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen