Nieuws

2023 biedt vooral beleggingskansen in Europa en China

In zijn outlook voor 2023 is DWS met name optimistisch over Europese aandelen, Europese bedrijfsobligaties, Chinese aandelen, vastgoed en beleggingen in infrastructuur.

De centrale banken zullen de rentes langer hoog houden dan beleggers denken, stelt beleggingsstrateeg Björn Jesch van vermogensbeheerder DWS. “Wij gaan ervan uit dat de Fed de belangrijkste rentetarieven volgend jaar ophoogt naar 5% tot 5,25%. De rentetarieven in de eurozone komen op 3,0% te liggen. Een renteverlaging zit er in 2023 dus niet in.” Jesch verwacht wel dat de inflatie iets daalt: naar 6,0% in de eurozone en 4,1% in de Verenigde Staten.

"Een renteverlaging in 2023 zit er dus niet in”

Geopolitieke spanningen blijven de gemoederen ook het komende jaar bezighouden. Om de energiecrisis te lijf te gaan, zullen enorme investeringen nodig zijn. Om energievoorraden aan te vullen en op peil te houden, moet Europa nieuwe wegen inslaan. “De trend om toeleveringsketens weerbaarder te maken en minder afhankelijk te zijn van één land voor bepaalde producten en diensten, is logisch. De keerzijde is wel dat op efficiëntie wordt ingeboet, waardoor de productiekosten stijgen en uiteindelijk de aanbodzijde van de economie wordt aangetast."

Risicovolle beleggingen verslaan inflatie

Jesch vervolgt:  “De werkgelegenheid en consumentenbestedingen blijven op peil. We moeten er wel rekening houden dat de economische groei na de recessie matig zal zijn”, aldus Jesch die een groei in de eurozone van respectievelijk 0,3% en 1,2% verwacht voor 2023 en 2024. In de VS zullen die groeicijfers uitkomen op 0,4% en 1,3%, denkt de strateeg.

Bedrijven krijgen te maken met margedruk, maar in vergelijking met andere recessies, zal het meevallen. Jesch verwacht dat de rendementen van risicovolle stukken in ieder geval hoger komen te liggen dan de inflatie,.

Boost voor Chinese aandelen

Sean Taylor, beleggingsstrateeg Azië bij DWS, denkt dat Chinese aandelen een boost krijgen als gevolg van het opheffen van de coronamaatregelen. “Dit zal wel even tijd nodig hebben, maar ik verwacht dat 2023 een beter jaar wordt. Ook India en Indonesië krijgen de wind mee. Zuid-Koreaanse aandelen hebben een knauw gekregen in oktober en november en zijn nu weer instapklaar bevonden door Taylor. “Zuid-Koreaanse bedrijven, met name halfgeleider- en accuproducenten, profiteren van een verwacht herstel van de Chinese vraag.”

Taylor zegt wel dat de Chinese economie eerst echt op stoom moet komen voordat DWS overweight gaat met aandelen uit opkomende markten in zijn portefeuilles.

Bedrijfsobligaties verslaan aandelen?

Thomas Höfer, hoofd investment grade-obligaties bij DWS: “Europese bedrijfsobligaties zijn met een rendement van bijna 4% aan een ware opmars bezig. De rendementen van sterke obligaties zijn hoger dan de corresponderende aandelendividenden. De vooruitzichten voor deze assetclass zijn extreem gunstig en de risico’s goed te overzien.”

"De vooruitzichten voor Europese bedrijfsobligaties zijn extreem gunstig"

Aandelenkoersen komen mogelijk verder onder druk te staan in 2023, zegt Marcus Poppe, portefeuillebeheerder bij DWS. “Een en ander hangt sterk af van hoe de bedrijfswinsten zich ontwikkelen. “Tactisch gezien zijn we bullish als het gaat om Europese aandelen. De dagen dat we lukraak groeiaandelen kochten is voorbij. We verwachten dat koersen volgend jaar sterk gaan schommelen en we denken dus niet dat het een vetpot wordt.”

Tij keert voor vastgoedbeleggingen

Jessica Hardman, hoofd van de vastgoedportefeuille bij DWS, verwacht dat het tij volgend jaar keert voor vastgoed, dat nu te lijden heeft onder dalende waarderingen. Hierdoor wordt het weer interessanter voor beleggers om in commercieel vastgoed te beleggen. “Woningen behouden hun glans omdat Europa nog steeds kampt met een groot tekort aan huisvesting.

Ook qua infrastructuur is er genoeg werk aan de winkel, aldus Hardman. Privaat kapitaal moet worden ingezet om te kunnen voldoen aan de grote opgaven op het gebied van de verduurzaming van openbaar vervoer en de energievoorziening. Ook de gang naar een circulaire economie biedt beleggers mooie kansen met een langdurige stabiele inkomstenstroom.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen