Nieuws

De megatrends van Pictet AM

Pictet AM is constant op zoek naar megatrends die de wereld veranderen. Hier een overzicht van enkele van de belangrijkste trends waar beleggers rekening mee hebben te houden.

Pictet Asset Management geeft in een recent rapport een overzicht van megatrends die onze wereld veranderen. Dat kunnen sociale krachten zijn, demografische, milieu- en/of technologische. Het zijn structurele ontwikkelingen die naar alle waarschijnlijkheid een cruciale bron van inkomsten- en winstgroei zullen vormen op de lange termijn.

Ze zorgen naast kansen ook voor risico’s, maar zijn in ieder geval van groot belang voor de beleggingsrendementen op de lange termijn.

Copenhagen Institute

Pictet bedenkt de megatrends niet alleen. Er wordt onder andere samengewerkt met specialisten van het Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS). Verder wordt de mening gevraagd van sectorspecialisten.

Daar is een framework uitgerold dat momenteel bestaat uit 21 megatrends, die zijn opgedeeld in zes clusters, met daarbinnen enkele sub-trends.

Niet alle trends zijn van even groot belang voor beleggers. Pictet heeft daarom een selectie gemaakt van trends en clusters die de komende 10 jaar de grootste groeikansen bieden. Op dit moment schommelt het aantal clusters tussen de vijf en acht:

 1. Smart Cities
 2. Economie
 3. Technologie en Wetenschap
 4. Maatschappij
 5. Demografie
 6. Milieu
 7. Global Governance

Enkele megatrends op een rij

 • Een sub-trend binnen het cluster maatschappij is het naar elkaar toegroeien van inkomens in opkomende markten en een snellere inkomensgroei voor vrouwen.
 • Met de aanhoudende verstedelijking met name in emerging markets wordt een steeds groter deel van het bbp gegenereerd door diensten in plaats van landbouw en industriële productie. Dat hoeft niet te betekenen dat industriebedrijven per definitie minder belangrijk worden. De factor kennis en innovatie speelt alleen wel een steeds grotere rol. Hoe meer toegevoegde waarde een bedrijf kan leveren, des te beter.
 • Hetzelfde geldt voor specialisatie. Een toenemende complexiteit van de samenleving gaat hand in hand met een grotere behoefte aan diensten die ons helpen daarmee om te gaan. Dit valt binnen het cluster Technologie en Wetenschap. Te denken valt aan steeds betere webportalen, mobiele apps, clouddiensten en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).
 • Een hele belangrijke trend is dat menselijke arbeid steeds meer wordt vervangen door machines. Dat omvat robotisering, automatisering en in toenemende mate ook AI.
 • Economieën profiteren van de bovengenoemde trend van automatisering, want het verhoogt de productiviteit. Nadeel is dat snelle veranderingen ook uitdagingen met zich meebrengen voor het personeel dat zich moet aanpassen of misschien op zoek moet naar een andere baan.
 • Een technologietrend is ook dat de wereld steeds kleiner wordt doordat mensen en bedrijven digitaal met elkaar verbonden zijn via computers. Hoe sneller en beter de verbindingen, des te meer interactie zal er zijn tussen mensen en machines.
 • Verder is er op technologisch gebied een snelle vooruitgang van fundamenteel onderzoek en R&D met betrekking tot levende organismen. Dat zal zich voortzetten op verschillende gebieden van de biologie, waaronder biotechnologie, biochemie, genetica en neurowetenschappen.
 • Dat haakt weer aan bij een trend binnen het maatschappijcluster die al lang gaande is: die van het streven naar een lang en gezond leven. Dat betreft de levensstijl van mensen, preventieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheid en de bescherming tegen gevaren van buitenaf, zoals corona.
 • Er zijn ook trends die tegen elkaar in werken. Zo is er de digitale trend die mensen uit verschillende delen van de wereld dichter bij elkaar brengt. Van de andere kant zijn er geopolitieke en culturele krachten die het tegendeel bewerkstelligen. Denk bijvoorbeeld aan China, Rusland, de VS en Europa die in steeds grotere onderlinge conflicten verzeild raken. Of Iran dat de mensenrechten in eigen land met voeten treedt.

Pictet zoekt bij deze trends aandelen die het meest profiteren. Welke aandelen dat zijn, verraadt Pictet helaas niet in dit rapport. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie