Nieuws

Beste outlook 60/40-portefeuille sinds 2010

De vooruitzichten voor een klassieke mix van aandelen en obligaties was lange tijd niet zo goed als nu, schrijft JP Morgan AM in zijn nieuwste langetermijnoutlook. Wat kunnen we nog meer veranderen?

“Lagere marktwaarderingen en hogere dividend- en rente-inkomsten betekenen dat effectenmarkten de beste langetermijnvooruitzichten bieden in meer dan tien jaar." Dat zijn de eerste woorden waarmee JP Morgan Asset Management zijn Outlook begint voor 2023 en daarna

Daar was wel een pijnlijke correctie voor nodig en het ergste is misschien nog niet voorbij, schrijft de Amerikaanse vermogensbeheerder. De komende maanden blijven overschaduwd worden door recessie- en inflatieangst.

Toch zijn de globale groeivooruitzichten op de lange termijn met 2,2% per jaar nauwelijks slechter dan vorig jaar. En dat ondanks alle geopolitieke strubbelingen, de hoge inflatie, het verdwijnen van gratis geld en de Oekraïne-oorlog.

60/40-portefeuille

De rendementsvooruitzichten voor een klassieke 60/40-portefeuille zijn spectaculair gestegen. JP Morgan voorspelt dat een portefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties de komende 10 tot 15 jaar 7,2% per jaar oplevert. Vorig jaar lag die prognose nog bij 4,3%, terwijl de laatste 25 jaar een dergelijke portefeuille gemiddeld 6,1% opleverde.

De verwachte rendementsstijging is het gevolg van de historisch gezien enorme correctie op obligatiemarkten, maar ook aandelen dragen hun steentje bij.

Aandelen en obligaties

JP Morgan verwacht dat aandelen uit ontwikkelde markten een gemiddeld rendement van 7,8% opleveren. Dat is 340 basispunten (3,4%) meer dan vorig jaar toen aandelen overgewaardeerd waren.

Bij aandelen uit opkomende markten (EM) stijgt het verwachte rendement met 230 basispunten naar 8,9%. In de VS gaat het van 4,1% naar 7,9% en de eurozone van 7,1% naar 10,5%.

Bij obligaties verwacht JP Morgan volgend jaar gemiddelde rendementen van 4% voor Amerikaanse 10-jarige treasuries, Britse staatsobligaties leveren 3,8% op en eurozone-obligaties 3%. EM Debt komt uit op 7,1%, maar dat is uiteraard omgeven met meer risico en grotere schommelingen.

Kapitaal wordt schaars

Alternatives waren de afgelopen jaren in trek vanwege het beetje extra rendement. Dat voordeel is nu verdwenen. Toch blijven alternatives van waarde voor de portefeuille omdat ze diversificatie bieden en een ander risicoprofiel dan aandelen en obligaties.

Interessant voor de komende jaren is een aantal trends die om hogere kapitaalinvesteringen vragen. Denk aan de vergrijzing, minder globalisering en de energietransitie.

Paradoxaal genoeg komt die vraag naar meer investeringen op een moment dat geld schaarser wordt. Dat betekent dat een goede verdeling en gebruik van kapitaal belangrijker wordt. Een belegger die dat allocatieproces van schaars kapitaal goed weet in te schatten, heeft goede kaarten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie