Nieuws

Pictet vindt het nog te vroeg voor optimisme

Pictet AM ziet in zijn nieuwste outlook van november weinig reden tot optimisme. Het credo blijft aandelen uit de VS en Europa mijden en schuilen in Amerikaanse obligaties.

Dat de aandelenmarkten de laatste paar weken positief gestemd waren, verandert niets aan de sombere visie van Pictet Asset Management. De Zwitsers zien weinig reden voor optimisme. De recessie die met rasse schreden naderbij komt, maakt aandelen kwetsbaar. Pictet denkt dat de analistenverwachtingen voor bedrijven nog altijd te rooskleurig zijn. Voor de bedrijven uit de S&P 500 gaat Pictet uit van een winstdaling dit jaar van 12%. Dat is nog niet in de koersen verwerkt.

Voor aandelen hanteert de Zwitserse vermogensbeheerder daarom een underweight-advies. Met name voor de VS en Europa wordt het komende halfjaar lastig. Japan krijgt als enige regio een overweight-advies mee.

Bear market rally

De S&P 500 beleeft volgens Pictet een typische bear market rally. De S&P 500 staat nu rond de 3770 punten. Pictet vewacht dat dit eind dit jaar zal zakken tot 3600. Begin volgend jaar zou de belangrijkste beursgraadmeter dan nog verder onderuit kunnen gaan tot 3000.

Qua sectoren gaat de voorkeur uit naar defensieve bedrijfstakken zoals energie en health care. Met cyclische sectoren moeten beleggers voorzichtig mee zijn. Dat geldt ook voor financials en het rentegevoelige vastgoed.

Amerikaanse obligaties (treasuries en bedrijfsobligaties) vindt Pictet een relatief veilige plek om een periode van stagflatie uit te zitten. De prijs is laag en de rentevergoeding hoog. Pictet kiest wel bij voorkeur voor obligaties met een laag risico, dus staatsobligaties en investment grade.

Yield curve VS

Alles is eindig, ook de tijd van somberen. Waar Pictet op wacht, is een stabilisatie van de omzet- en winstverwachtingen van bedrijven en het moment dat de yield curve zich normaliseert en de Amerikaanse korte rente beneden de lange rente komt te liggen. Hoe steiler de yield curve, des te beter.

Voorlopig wijst volgens Pictet alles erop dat de business cycle in de VS negatief is. Dat blijkt ook uit analistenverwachtingen die gemiddeld genomen vaker naar beneden dan naar boven worden bijgesteld.

Verder mag het effect van een zwakke huizenmarkt niet worden onderschat. De bouwsector zit in zwaar weer en de binnenlandse vraag neemt duidelijk af.

"Het effect van een zwakke Amerikaanse huizenmarkt niet worden onderschat"

Pictet verwacht dat de economische groei laag zal blijven in de VS tot de tweede helft van 2023. Een van de gevaren volgend jaar is dat de inflatie niet daalt. In dat geval zal de Federal Reserve waarschijnlijk een agressieve rentekoers blijven varen, met alle gevolgen van dien voor de economische groei.

Energie in de eurozone

In de Eurozone is het recessiegevaar een stuk realistischer. Het is zelfs het basisscenario van Pictet. Wat wel positief is, is dat Europese landen erin geslaagd zijn de energievoorraden aan te vullen. Energietekorten in de komende winter lijken daarmee afgewend.

Van de andere kant blijven de zorgen over gastekorten in de winter daarop bestaan. De industrie zou daardoor zware klappen kunnen krijgen.

China en Japan

Over de Chinese aandelenmarkt is Pictet best positief. De conjunctuur lijkt wat aan te trekken en aandelen zijn goedkoop. De ernstig verstoorde relatie tussen de VS en China hangt echter als een zwaard van Damocles boven de markten. Ook de politieke koers van president Xi is nog onduidelijk. Pictet houdt het daarom voorlopig op een neutrale weging.

"De ernstig verstoorde relatie tussen de VS en China hangt als een zwaard van Damocles boven de markten"

Japan is zoals gezegd de enige regio met een overweight-advies. De beurs van Tokio heeft een aantal voordelen. Ten eerste werkt de zwakke yen in het voordeel van de industrie. Japan heeft verder niet het probleem van Europa met een onzekere energievoorziening. Kernenergie speelt daarbij een rol.

Hetzelfde geldt min of meer voor inflatie. Die is een Japan lang niet zo hoog als in de VS of Europa met als gevolg dat het monetaire beleid ruim kan blijven, wat zorgt voor steun van de economische groei.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie