Nieuws

Groene energieprojecten zijn stagflatiebestendig

Investeringen in groene energie zijn volgens Schroders AM goed bestand tegen stagflatie.

Investeringen in groene energieprojecten hebben een zekere gelijkenis met obligaties, vastgoed en dividendaandelen. De laatste drie hebben dit jaar, net als de hele markt, veel last van de gestegen inflatie, rente en economische vooruitzichten. Vooral de inflatie baart veel beleggers zorgen.

Moeten we ons daarom zorgen maken over beleggingen in zonneweides en windparken? Duncan Lamont van Schroders AM beantwoordt deze vraag met ja en nee. Het heeft veel te maken met het land waar wordt geïnvesteerd en de contractuele afspraken die zijn gemaakt. Over het algemeen acht Lamont de risico’s gering.

Inflatiecorrectie

Lamont neemt het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk waar groene projecten meestal een automatische inflatiecorrectie hebben. De meeste projecten zijn ook gefinancierd met weinig vreemd vermogen, waardoor de invloed van de rente beperkt is. “Het gevolg is dat ze in een tijden van stagflatie beter zullen presteren dan de meeste assets.”

Stabiele bedrijven

De uitkering en inflatiecorrectie wordt soms gegarandeerd door de overheid, soms door bedrijven. Dat zijn over het algemeen betrouwbare partners zoals Inbev, Unilever, McDonalds en nutsbedrijven met weinig risico op wanbetaling.

Er zijn ook projecten zonder inflatiebescherming, maar die zijn in ieder geval in het VK in de minderheid. Volgens Lamont kan grofweg worden gezegd dat als de inflatie stijgt met 1% dat de uitkering van Britse groene projecten dan toeneemt met 0,8%.

Calculeerbare kosten

Een tweede inflatievoordeel van groene energie is dat verreweg de meeste kosten aan het begin van het project worden gemaakt. Die zijn goed te berekenen. Het risico van hogere kosten gedurende de looptijd van een duurzaam energieproject is klein. Het grootste risico is dat de zon niet schijnt, of de wind niet waait.

"Het risico van hogere kosten gedurende de looptijd van een duurzaam energieproject is klein"

Dat is een groot verschil met bedrijven die met allerlei slecht calculeerbare kosten zitten zoals grondstoffen en arbeid.

Discounted cashflow

Het discounted cashflow model speelt momenteel op de beurs een belangrijke rol. Kort gezegd komt het erop neer dat onder de huidige omstandigheden met hoge inflatie er meer waarde wordt gehecht aan inkomsten die nu behaald worden en minder op inkomsten die in de toekomst liggen. Dat werkt in principe in het nadeel van groene projecten. Een windmolen moet zich immers terugbetalen over vele jaren. Het is ook een van de verklaringen waarom obligaties onder druk staan.

Toch is het risico bij zon- en windprojecten volgens Lamont kleiner dan je denkt. Dat heeft ten eerste te maken met het feit dat bij obligaties een belegger moet wachten tot het eind van de looptijd tot hij zijn inleg terugkrijgt.

Stel een belegger heeft een miljoen uitgeleend aan bedrijf X voor 30 jaar. Dan  krijgt hij 30 jaar rente, maar het miljoen krijgt hij pas terug aan het einde van de looptijd.

Dat is niet zoals het werkt bij windmolens en zonnepanelen. Daar worden beleggers gedurende looptijd terugbetaald in de vorm van rente plus afschrijvingen. Alles wat er aan het einde nog over is aan intrinsieke waarde is bonus. Dat maakt de duration kleiner.

"Het dividend op groene investeringen ligt een stuk hoger dan bij staatsobligaties"

Daar komt bij dat het dividend op groene investeringen een stuk hoger ligt dan bij staatsobligaties. Ook dat verkort de duration, zegt Lamont.

Per land verschillend

Beleggers moeten bij groene investeringen oog voor details houden. De omstandigheden kunnen sterk verschillen per land. Het Financieel Dagblad berichtte deze week nog over grote problemen in Nederland bij nieuwe zonneweides. Dat komt door de snel oplopende bouw- en rentekosten. Ook elders zijn het vooral projecten met veel vreemd vermogen die het moelijk hebben, zegt Lamont.

Grosso mode zijn er in Europa echter veel garanties bij de inkomsten uit groene energie, ondanks het feit dat er de laatste tijd ook wel eens wordt gediscussieerd over het afromen van overwinsten veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

Dat sterkt Lamont in zijn mening dat groene investeringen een stabiliserende werking op de portefuille hebben, juist onder moeilijke economische omstandigheden.

"Groene investeringen hebben een stabiliserende werking op de portefuille"

RePower EU

Het heeft ook met vertrouwen te maken in het RePower EU-plan. Dat plan voorziet in een radicale ombouw van de Europese energieverzorging, waarbij groene energie de rol van fossiele brandstoffen moet overnemen.

Zonder beleggers heeft dit plan geen enkele kans van slagen. Morrelen aan eerder gemaakte afspraken met beleggers zou vanuit om die reden erg onverstandig zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie