Nieuws

Treasuries eenzaam lichtpuntje

Omdat de Fed al veel verder in het verhogen van de rente is, zijn de kansen van Treasuries veel beter dan van bijvoorbeeld Duitse Bunds, zo oordeelt JP Morgan AM. Over aandelen is ook deze Amerikaanse vermogensbeheergrootheid negatief, Japanse aandelen uitgezonderd.

JP Morgan Asset Management blijft net als veel andere vermogensbeheerders negatief op aandelen, zo blijkt uit een update van de Outlook. Veel van de tussentijdse rally’s die we dit jaar hebben gezien, waren het gevolg van misplaatst optimisme over het einde van de renteverhogingscyclus. 

Maar JP Morgan AM denkt dat dit soort rally's de Fed alleen maar zullen sterken in hun voornemen om nu door te pakken. Economische groei is momenteel van ondergeschikt belang aan lagere inflatieverwachtingen.

Slecht voor aandelen

Voor aandelen is dat natuurlijk slecht. JP Morgan AM: “Zodra de markten rekening houden met een pauze van de renteverhogingen, betekent dat voor de Fed dat hun pogingen om de liquiditeit te verkleinen teniet dreigen te worden gedaan. Dat dwingt ze nog harder op te treden. Realistisch gezien is de enige kans op een eind aan deze rentecyclus een recessie, wat contraire beleggers nauwelijks gerust zal stellen.”

Met de rentecyclus in takt rekent JP Morgan AM erop dat de economische groei volgend jaar wegvalt in grote delen van de wereld. Europa krijgt het het zwaarst voor de kiezen. De VS kunnen misschien nog net ontsnappen aan een recessie.

Voor het bedrijfsleven betekent dat lagere winsten en lagere winsten zijn voor aandelen nooit goed, vooral omdat analisten hun verwachtingen voor 2023 nog onvoldoende hebben aangepast schrijft JP Morgan AM.

Handen af van Duitse Bunds

Er zijn maar weinig beleggingen die er in positieve zin uitspringen. Een uitzondering vormen Amerikaanse Treasuries en bedrijfsobligaties met een hoge rating (investment grade).

Waarom alleen Amerikaanse? JP Morgan AM gaat ervan uit dat de Fed niet veel verder zal gaan dan een beleidsrente van 4,5%. Dat niveau zit al in de koersen, waardoor Treasuries een relatief veilige haven zijn.

Bij de andere G4-landen (Duitsland, Frankrijk, het VK en Japan) ligt dat anders. Hier denken de analisten van JP Morgan AM dat de gifbeker nog lang niet leeg is. De rente is er nog te laag. Vooral Duitse Bunds zijn kwetsbaar voor verdere renteverhogingen door de ECB.

Aandelenspreiding

Ondanks het sombere vooruitzichten voor Europa is JP Morgan AM niet super negatief over Europese aandelen. Voor aandelen in het algemeen geldt een underweight-advies. Maar binnen de portefeuille is er geen regionale voorkeur. 

Dat heeft met de prijzen te maken. “Amerikaanse bedrijven zijn kwalitatief beter dan Europese, maar in verhouding ook veel duurder", zegt JP Morgan AM. Voor emerging markets geldt min of meer hetzelfde. Hier zijn de analistenverwachtingen een stuk realistischer dan in Europa en de VS.

De enige aandelenmarkt waar een neutraal-advies voor geldt, is Japan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie