Nieuws

Transitie naar netto nul vereist méér mijnbouw, niet minder

Duurzame beleggers die de volledige mijnbouwsector uitsluiten in hun beleggingsbeleid zijn niet verstandig bezig, betoogt John Ploeg, co-head ESG research bij PGIM Fixed Income.

De transitie naar netto nul zal veel méér mijnbouw vereisen, niet minder, stelt John Ploeg. “Dit is voor velen verrassend en grotendeels onopgemerkt gebleven in het debat over klimaatverandering, met name op het niveau van overheidsbeleid.” Voor de installatie van alternatieve energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolenparken, zijn enorm veel grondstoffen nodig, waaronder zelfzame metalen.

Het is volgens Ploeg moeilijk te weerleggen dat de volatiliteit en nieuwe vooruitzichten voor de aardgasprijzen de investeringscasus en de aantrekkelijkheid van hernieuwbare energie- en koolstofarme technologieën alleen maar verbeteren. Dit zou de wereldwijde vraag naar veel cruciale metalen moeten ondersteunen.

“De energiecrisis belicht juist de voordelen van de overgang naar een koolstofarme economie, niet alleen op het gebied van energiezekerheid, maar ook qua economische efficiëntie”, aldus Ploeg. “De rendabiliteit van hernieuwbare energie is de afgelopen tien jaar aanzienlijk verbeterd.”

"De rendabiliteit van hernieuwbare energie is de afgelopen tien jaar aanzienlijk verbeterd”

Niet uitsluiten!

Het beoordelen van de ESG-impact van mijnbouwbedrijven is evenwel een complexe aangelegenheid is. De meeste beleggers hebben volgens hem de neiging om alle mijnbouw te beschouwen als inherent slecht voor de planeet en de samenleving. Dat is in zijn ogen te beperkt, al begrijpt hij waarom mensen zo denken.

“Het probleem is dat veel mijnbouwbedrijven een slechte reputatie hebben. Dit heeft geleid tot een algemeen wantrouwen tegen alle mijnbouwactiviteiten. Aan de andere kant hebben we de afgelopen jaren een duidelijke verbetering gezien in de manier waarop veel mijnbouwbedrijven opereren, zowel ten aanzien van het milieu als vanuit sociaal oogpunt. Dit komt door beter engagement met stakeholders en het delen van de voordelen van mijnbouwactiviteiten met lokale gemeenschappen."

"Het probleem is dat veel mijnbouwbedrijven een slechte reputatie hebben"

Volgens Ploeg moeten beleggers die waarde hechten aan duurzaamheid de mijnbouwsector daarom niet voortijdig uitsluiten van hun universum, maar juist op zoek gaan naar deze bedrijven en daar hun invloed als belegger aanwenden om de zaken op ESG-gebied te verbeteren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen