Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Dr. Koper is even de weg kwijt

De koperprijs is dit jaar al bijna 20% gedaald en bijna 30% ten opzichte van de piek in maart. Dat duidt volgens Patrick Greene en Christopher Jeffery van LGIM op recessie-angst én een snellere groei van het aanbod dit jaar en volgend jaar. "Maar op langere termijn zullen de koperprijzen echter weer stijgen door de groene transitie."

“In het verleden is de koperprijs een betrouwbare en vroege voorspeller geweest van economische recessies. De industriële vraag naar het rode metaal betekent dat de koperprijzen historisch zijn afgestemd op de wereldwijde industriële cyclus.

Maar koper is ook een belangrijk onderdeel van de groene transitie. Elektrische auto’s, windturbines en zonnepanelen gebruiken meer koper dan hun op fossiele brandstoffen gebaseerde alternatieven. Hierdoor zal de vraag naar koper waarschijnlijk sterk blijven toenemen.”

 

Minder investeringen

“Het aanbod aan koper zal waarschijnlijk zelfs tekortschieten. Na de hausse in de jaren 2000 en de baisse in 2010 zijn mijnbouwers nu heel terughoudend met grote uitgaven voor nieuwe projecten. In plaats daarvan concentreren zij zich op het genereren van rendement en het teruggeven van kapitaal aan de aandeelhouders.”

“Mijnbouwers hebben te kampen met lagere koperconcentraties op de plaatsen waar ze mijnen exploiteren. Dit verhoogt de kosten en dwingt mijnbouwers om op minder conventionele locaties te zoeken, waaraan vaak grotere risico’s zijn verbonden.”

“Bovendien zijn kopermijnen slecht nieuws voor het lokale milieu en stuiten ze vaak op weerstand. Waar kopermijnen zijn toegestaan, zorgen voorschriften om aan de hoogste ESG-normen te voldoen voor een verdere stijging van de kosten. Dit alles zorgt voor een langetermijnbeeld van vraag en aanbod dat wijst op hogere prijzen.”

Vraag neemt wel toe

 

“Nu de geïndustrialiseerde landen zich schrap zetten voor een recessie, zijn de vooruitzichten voor koper op korte termijn niet zo bemoedigend. Maar op lange termijn ziet het er beter uit voor koper, dankzij de toegenomen vraag wegens de groene transitie."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie