Nieuws

Perfect instapmoment voor obligaties

De obligatiemarkt is geraakt door een perfecte storm. Het ergste lijkt echter voorbij. Een veel beter instapmoment komt er niet, zegt Flavio Carpenzano van Capital Group.

Obligatiebeleggers zitten al meer dan een jaar in de puree. De koersen blijven maar vallen en de rentevergoeding die daar tegenover staat, is lang niet voldoende.

Tot overmaat van ramp is er een grote gelijkenis tussen de grafiek van aandelen en obligaties. Er is dus al een poosje geen sprake van dat een belegging in obligaties beschut voor een koersval bij aandelen, of andersom.

De obligatiedaling is bovendien breed gedragen, van staatsobligaties tot emerging markets en van investment grade tot junk.

Perfecte storm bijna voorbij

Flavio Carpenzano van Capital Group ziet het echter allemaal niet zo somber. Zijn advies is om nuchter naar de cijfers te kijken. Dan kan een belegger niet anders concluderen dan dat dit een goed instapmoment is, meent hij.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat 2022 tot nu toe een soort perfect storm voor de obligatiemarkt beleefde. Renteverhogingen pakken nooit positief uit, maar als de Federal Reserve vrij onverwachts de rente in een hoog tempo moet verhogen dan levert dat een shock op. Precies dat is gebeurd.

Tweejaarsrente versus neutrale rente

De rente op een 2-jarige US Treasury geeft over het algemeen een redelijk beeld van de verwachtingen voor de Fed-rente in de nabije toekomst. Begin dit jaar lag  die rente op 0,73%, nu zitten we op 3,4%. Dat is een enorme verandering in een zeer korte tijd.

"Des te belangrijker is het de lange termijn voor ogen te houden", zegt Carpenzano. "Er zit al veel van de pijn in de koersen." 

Voor de toekomst hangt veel af van een welslagen van de Fed. Als die erin slaagt de inflatie onder controle te krijgen (dichter bij 2%), dan kan de bank de rente vermoedelijk weer reduceren tot een neutraal niveau. In de VS ligt dat neutrale niveau rond de 2,5%.

Er zit al veel pijn in de koersen

Dat is een stuk lager dan de 3,4% die we nu hebben bij de tweejaarsrente, wat er volgens Carpenzano op duidt dat deze obligaties relatief goedkoop zijn.

Inflatie nog geruime tijd boven 2%

Voor andere delen van de obligatiemarkt geldt dat nog meer, zegt Carpenzano. Hij denkt overigens niet dat het een makkelijk gevecht wordt voor de Fed. Hij gaat ervan uit dat 2023 in ieder geval nog een jaar met hoge inflatie blijft. Het recessiespook blijft ondertussen ook rondwaren.

Het is daarom zaak goed te kijken wat voor obligaties je koopt. De rente moet hoog genoeg zijn om te compenseren voor een vrij hoge inflatie en tegelijkertijd moeten de obligaties zijn uitgegeven door bedrijven en overheden die tegen een stootje kunnen in het geval van een recessie.

Emerging markets

Net als andere obligatieanalisten ziet Carpenzano veel kansen in emerging markets. Die hadden het het afgelopen jaar extra zwaar door een "flight-to-safety" en de dure dollar. De yield is hoog, terwijl het monetaire beleid prudent wordt gevoerd, uitzonderingen daargelaten, zoals Turkije. Sterker, de meest centraole banken in de opkomende markten lopen in hun rentebeleid voor op de Fed. In principe zouden emerging markets daarom ook als eerste moeten profiteren van een keerpunt in de rentecurve.

Carpenzano: “Onze research toont aan dat EM-schulden vrij heftig reageren als de markt rekening gaat houden met rentestijgingen in de VS, maar als de rente daadwerkelijk wordt verhoogd dan zijn de EM-schulden relatief stabiel, of ze stijgen zelfs in waarde.”

Carpenzano wijst er verder op dat opkomende markten hun begrotingen per saldo beter op orde hebben dan westerse economieën.

Goedkope junk

Bedrijfsobligaties kunnen ook voor mooie extra rendementen zorgen. Met aanvangsrendementen van rond de 9% in de VS voor high-yield obligaties is de beloning riant. Het historisch gemiddelde in de VS ligt ongeveer tussen de 6% en 8%. 

"Met aanvangsrendementen van rond de 9% in de VS voor high-yield obligaties is de beloning riant" 

Het risico is een diepe recessie en een faillissementsgolf. Ook hier geldt dus weer dat beleggers hun huiswerk moeten doen om de rotte appels er tussenuit te vissen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie