Nieuws

Langlopend loopt beter

Steve Ellis, Global CIO Fixed Income bij Fidelity International, legt uit waarom hij een voorkeur houdt voor langlopende obligaties en defensieve bedrijfsobligaties.

“De obligatiemarkten rekenen op minder verkrapping waardoor de eindrente in de afgelopen maanden is gedaald van 4% naar 3,25% tot 3,5%. De verwachting is dat de rentevoeten in de tweede helft van volgend jaar opnieuw gaan dalen.”

“Door de recente rente-ontwikkeling is al een deel van de waarde in duration gerealiseerd, maar er kan nog meer beschikbaar zijn. De inflatie blijft hoog, dus wij sluiten een verdere verkrapping door de centrale banken niet uit. De markten gaan evenwel uit van nog eens een verkrapping met 100 basispunten dit jaar en dat is naar onze mening teveel.”

Steve Ellis

“De economische cijfers blijven verslechteren. De tegenwind neemt verder toe. De kans is reëel dat de Amerikaanse economie dit jaar in een officiële recessie belandt. In Europa zijn die risico’s nog groter, gezien de consument het steeds lastiger krijgt.”

“De kredietspreads kunnen verder oplopen naarmate de verwachtingen voor wanbetalingen in een recessieomgeving toenemen. Volgens onze berekeningen schatten de Amerikaanse high yield spreads het recessierisico nog steeds te laag in, hoewel de spreads de afgelopen twee maanden zijn opgelopen."

"Gezien de aanhoudende ecinomische risico's handhaven wij onze voorkeur voor duration in Amerikaanse en Europese staatsobligaties en kiezen we voor een defensieve houding in investment grade.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie