Nieuws

SSGA breekt lans voor Chinese obligaties

SSGA vindt beleggers te terughoudend bij Chinese obligaties. Het rendement is prima en ze hebben een positief effect op volatiliteit en diversificatie van de portefeuille.

China is niet populair onder beleggers. De redenen hiervoor zijn velerlei. Denk aan de strengere regulering en inperking van bedrijven, de handelsstrijd met de VS, regelmatige vermoedens van bedrijfsspionage, het Taiwan-conflict en de onderdrukking van de Oeigoeren.

Tot overmaat van ramp komt daar dit jaar nog de flight-to-safety bij vanwege de angst voor een wereldwijde stagflatie, wat in het nadeel werkt van opkomende markten. 

Toch breekt State Street Global Advisors (SSGA) een lans voor Chinese obligaties. Beleggers wordt geadviseerd langzaam een flinke positie op te bouwen. In het rapport Chinese Bonds: The Case for an Increased Allocation legt SSGA uit waarom.

Groter belang in indices

Het belangrijkste argument is het snelgroeiende volume van Chinese obligaties en het feit dat het steeds makkelijker wordt om er in te beleggen.

“In juni 2022 maakten Chinese obligaties 8% van het wereldwijde totaal uit,” zegt Michele Anne Barlow. “Onze analyse wijst uit dat het voor beleggers significante voordelen biedt om daar boven te gaan zitten.”

Tweede van de wereld

Qua volume is China nu de op een na grootste obligatiemarkt achter de VS. Met een omvang van rond de 20 biljoen dollar staan er bijna dubbel zoveel Chinese obligaties uit dan Japanse en ruim vier keer zoveel dan Duitse (de wereldwijde nummers drie en vier).

Maar volume alleen is natuurlijk niet genoeg om ze aan te bevelen. Het gaat volgens SSGA ook om kwaliteit, rendement, liquiditeit, toegankelijkheid en transparantie. Wat dat betreft is er in China de laatste jaren veel verbeterd.

Marktopening

Een belangrijke stap was het overheidsbesluit in 2016 om de markt voor yuan-obligaties te openen voor buitenlandse beleggers. Dat was een basisvoorwaarde om Chinese obligaties in lokale valuta op te nemen in belangrijke obligatie-indices.

Eerst waren het vooral staatsobligaties, maar in 2019 kwamen daar in de Bloomberg Global Aggregate bond index bankobligaties bij. Andere belangrijke indices zoals de JPMorgan Government Bond Index-Emerging Market en de FTSE World Government Bond Index (WGBI) volgden de stap van Bloomberg.

Andere voordelen

Andere factoren in het voordeel van Chinese obligaties zijn volgens SSGA:

1. Lage correlatie met andere obligaties

Uit historische datareeksen blijkt dat de koersen van Chinese obligaties zich relatief weinig aantrekken van de wereldmarkt. De correlatie met andere obligatiemarkten is klein. Voor een belegger is dat aantrekkelijk omdat het de volatiliteit van de portefeuille drukt en de diversificatie vergroot. 

2. Hoog rendement

Chinese obligaties leveren qua rente over het algemeen meer op dan obligaties uit de VS, Japan en Europa. Als de grafiek van die markten naast elkaar worden gelegd, valt bovendien op dat de renteopbrengsten de laatste 10-15 jaar vrij stabiel waren in China.

Voortkabbelen is misschien niet het goede woord, maar een effectief rendement van 2% tot 5% zat er bij Chinese kwaliteitsobligaties sinds 2009 altijd in. 

3. Korte looptijd

De looptijd van Chinese obligaties is over het algemeen iets korter dan van Amerikaanse en Europese obligaties. Ook dat komt de diversificatie en volatiliteit van een internationaal samengestelde portefeuille ten goede.

Nadeel liquiditeit

Een nadelige factor is dat China in vergelijk met de VS en Eurozone een nog relatief onvolwassen markt is met minder liquiditeit. Voor een lange termijnbelegger hoeft dat echter geen probleem te zijn.

Hoe meer Chinees hoe beter

SSGA heeft er een aantal modellen op losgelaten om te kijken wat een optimale allocatie zou zijn voor Chinese obligaties.

Daar komen extreem hoge percentages uit. 40% Chinese obligaties en 60% obligaties uit de rest van de wereld, zou op basis van de modellen helemaal zo gek niet zijn.

SSGA beseft dat dit veel te veel is voor internationale beleggers. Het advies is daarom rustig te werken aan een steeds grotere Chinese obligatieportefeuille met een hoog plafond.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen