Nieuws

De comeback van Chinese aandelen

Volgens Bin Shi, hoofd Chinese aandelen bij UBS AM, biedt de recente verkoopgolf van Chinese aandelen mooie kansen. "Chinese aandelen kunnen op de middellange termijn hoger koersen dan aandelen elders."

Na de recente verkoopgolf heben Chinese aandelen een comeback gemaakt. “Het beleggerssentiment is weer stabiel en dat blijkt ook uit de instroom”, vertelt Bin Shi, hoofd Chinese aandelen bij UBS Asset Management (UBS AM) in de analyse Discipline pays off in China equities.

In vergelijking met de Verenigde Staten en Europa, die het moeilijk hebben met de toenemende inflatie en de recessievrees, ziet de Chinese economie er veelbelovender uit. Zou dit een goed moment zijn voor beleggers om stapvoets weer in Chinese aandelen te gaan?

China heeft het zwaar gehad tijdens de lockdowns, maar de export bleef op peil, mede dankzij de veerkracht van het Chinese bedrijfsleven. Bin Shi meent dat er veel Chinese bedrijven zijn die voldoende concurrentiekracht hebben om een groter aandeel van de wereldmarkt te kunnen veroveren. “Door de marktcorrectie is bovendien helder geworden welke bedrijven er minder goed voorstaan. Tijdens een bullmarket klotst het geld vaak tegen de plinten, maar als het opeens minder gaat, dan wordt snel duidelijk welke bedrijven wel en welke geen een stabiele basis hebben."

 

Sterke winstgroei

Ondanks het feit dat de overheid grote bedrijven in een strakker keurslijf dwingt, richt UBS AM zich vooral op de koplopers met een sterk marktaandeel. “Zij hebben de meeste kans om de onvoorspelbaarheid van Peking het hoofd te bieden. Dat gezegd hebbende, kijken we meer dan ooit van uit allerlei risicohoeken naar een bedrijf voordat we erin beleggen.”

Bin Shi vervolgt: “Chinese aandelen stonden in de 16 maanden tot mei zwaar onder druk en werden spotgoedkoop. Uit het verleden blijkt echter dat koersen daarna een flinke inhaalslag maken, zoals nu gebeurt. Frappant is dat veel Chinese bedrijven, ondanks de afgezwakte groei, bij machte zijn gebleken hun winst te laten groeien. Dit komt doordat ze zich gedwongen zagen om te bezuinigen en een soberder en efficiënter bedrijfsmodel te hanteren. Hierdoor is de winstgroei hoger uitgevallen dan verwacht. Chinese aandelen hebben het, ondanks de grilligheid die het gevolg kan zijn van nieuwe uitbraken van het coronavirus en daaropvolgende lockdowns, in zich om op de middellange termijn hoger te koersen dan aandelen elders."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen