Nieuws

Toekomst vermogensbeheer: Wie bindt de generaties X en Y?

Vermogensbeheerders kunnen hun omzet volgens een studie van Bain & Company in 2030 verdubbelen, mits zij nieuwe klantengroepen op de juiste manier weten aan te spreken. Vermogensbeheerders zullen daarnaast moeten kiezen voor schaalgrootte of specialisatie.

Adviesbureau Bain & Company heeft recent een nieuwe studie over de toekomst van de vermogensbeheermarkt gepubliceerd. Hierin wordt voorspeld dat de markt van vermogensbeheerdiensten tegen 2030 kan stijgen tot een omzet van meer dan 500 miljard dollar. Dat is een een verdubbeling van de markt in 2021.

Dat wil niet zeggen dat deze groei eenvoudig is te behalen. "Het realiseren van dit potentieel is moeilijker geworden door de opkomst van klanten met andere prioriteiten, waardoor nieuwe leveringsmodellen, nieuwe aanbiedingsvormen en nieuwe economische modellen nodig zijn."

Nieuwe doelgroep

Demografische verschuivingen in combinatie met een voortdurende wereldwijde toename van rijkdom creëren nieuwe klantensegmenten. Naar schatting zullen 250 miljoen klanten van de Generatie Y en Z (geboren tussen 1981 en 2012) tegen 2030 een jaarinkomen van meer dan 100.000 dollar hebben.

"Nieuwe, jongere klanten zijn meer autonoom en zelf onderlegd. Hoewel deze toekomstige klanten over het algemeen digitale levering willen, willen ze voor hun moeilijkste beslissingen menselijke interactie, wat een hybride totaalaanpak met persoonlijke aandacht en service vereist."

75% van de vermogende millennials beschouwt milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) als een belangrijke factor bij beleggingsbeslissingen. Bain & Company voorspelt daarom dat ESG-gerelateerde activa in 2030 ongeveer 46% van alle beheerde activa zullen uitmaken, tegenover 33% nu.

Groei private markten

Verder? "De snelle groei en outperformance van private markten ten opzichte van publieke markten heeft de interesse van beleggers gewekt, waardoor verschillende wealthtech-bedrijven de toegang tot private equity en leningen hebben verruimd."

Digital assets zijn een blijvertje

De marktkapitalisatie van publieke bedrijven die cryptocurrency's uitgeven, bereikte eind vorig jaar 2,2 biljoen dollar, alvorens terug te vallen naar 1,3 biljoen dollar medio mei. Veel adviseurs verwachten dat ze de komende vijf jaar tussen 1% en 5% van de portefeuilles van hun klanten in digital assets zullen beleggen.

Pensioenoplossingen

Nu babyboomers met pensioen gaan en er een verschuiving plaatsvindt van defined benefit- pensioenregelingen naar defined contribution-regelingen zijn beleggers op zoek naar innovatieve pensioenoplossingen om een comfortabele levensstandaard te behouden. Ook dat wordt een forse groeimarkt.

Persoonlijke aandacht en service

Maar als vermogensbeheerders in de toekomst willen groeien, dan zullen ze ook een beter benaderbare waardepropositie moeten creëren voor jongere beleggers met minder liquide middelen dan oudere generaties. Hiervoor moet volgens Bain & Company een leveringsmodel worden gecreëerd dat actief gebruikmaakt van digitale tools waarbij menselijke interactie wordt voorbehouden voor kritieke of gecompliceerde kwesties. "Deze ontwikkeling kan leiden tot hogere 35% winstmarges in vergelijking met traditionele modellen."

Schaalgrootte helpt hierbij natuurlijk ook. "Om het concurrentievoordeel van een grotere schaal te bereiken, zullen veel bedrijven hun aandacht richten op fusies en overnames."

Nieuwe bedrijfsmodellen ontsluiten

Vermogensbeheerders die een voorsprong willen nemen, kunnen ten slotte een van de drie volgende bedrijfsmodellen overwegen:

1. Aanbieder van geïntegreerde platforms
Grote ondernemingen met onderscheidende kwaliteiten en expertise, het vermogen om uitstekende producten en inzichten te ontwikkelen, en toegang tot kwalitatief hoogwaardige beleggingsmogelijkheden zullen een voorsprong hebben. Tenminste,  als zij hun aanbod stroomlijnen en, daar is die weer, de juiste ervaring bieden.

Totaaladvies
Dit model berust op toegang tot klanten via hoog productieve adviseurs of aanpalende bedrijfsactiviteiten. Een onderscheidend kenmerk van dit model is totaaladvies voor klanten.

Gespecialiseerde aanbieder
Dit bedrijfsmodel biedt een waardepropositie die is toegesneden op een duidelijk omschreven klantensegment. Hoewel het kleinschaliger is, onderscheidt het zich door het juiste advies en aanbod toe te passen op klanten die niet goed worden bediend door de grotere en breed georiënteerde concurrenten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen