Nieuws

Index-picking is beter dan stock-picking

Wie tijdens deze beurscrash de juiste aandelen weet te selecteren is spekkoper. Maar de kans op miskopen is enorm. Beleggers die zeker geld willen verdienen, kunnen beter een indexfonds kopen.

AT&T bereikte zijn all-time high in 1999. General Electric piekte in 2000. Cisco Systems was eind jaren 90 even het meest waardevolle bedrijf ter wereld, tot het vanaf 2000 hard omlaagging. Bank of America en Citigroup staan ver onder hun toppen van begin deze eeuw.

Vermogensbeheerder Josh Brown wil met deze opsomming in zijn blog aangeven dat het niet alleen onbeduidende bedrijven zijn die na een marktcorrectie hun oude niveau nooit meer halen.

Brown doet ook wel eens een gokje op bedrijven die volgens hem te zwaar zijn afgestraft of te laag gewaardeerd. Maar zijn tip aan het grote publiek in deze barre beurstijden is toch vooral: koop de index, en geen individuele fondsen.

Het is een punt dat hij wel vaker maakt. Stock picking, bodemvissen, of hoe je het ook noemt, is ongelofelijk moeilijk. De kans op slagen is klein, terwijl indexfondsen altijd de winnaars bevatten.

88% is failliet

Er kan bovendien met vrij grote zekerheid van worden uitgegaan dat indices zoals de S&P 500, Nasdaq en Russel 3000 hun oude recordniveaus zullen overtreffen. Het kan een jaar duren, misschien een paar, maar het gaat gebeuren.

Brown haalt er ook het nodige wetenschappelijk historisch bewijs bij. Hij wijst bijvoorbeeld op het boek "Scale" van Geoffrey West waaruit blijkt dat van de Fortune 500-bedrijven - de meest waardevolle bedrijven ter wereld - uit 1955, in 2014 nog maar 61 over waren.

De overige 88% is failliet, overgenomen of gezakt op de lijst. Veel bedrijven die toen bekend waren, zijn nu in vergetelheid geraakt. Brown: “Wie kan zich  Armstrong Rubber of Pacific Vegetable Oil nog herinneren?”

Overleven is al een prestatie

Ook in een meer recent verleden is er veel veranderd in de lijst van topbeursbedrijven. Zo heeft Sam Ro uitgedokterd dat er sinds 1995 728 bedrijven zijn toegevoegd aan de S&P 500 en 724 zijn verwijderd.

“Overleven op de Amerikaanse beurs is al een hele prestatie, laat staan dat een bedrijf het beter doet dan het gemiddelde.”

Ook nu tijdens deze beurscrisis zijn er weer veel bedrijven die volledig zijn ingestort, soms met meer dan 90%. Daar zitten ongetwijfeld bedrijven tussen die uiteindelijk winnaars blijken te zijn, en naar nieuwe toppen zullen klimmen. Het probleem is dat niemand weet welke dat zijn.

Indices gaan niet failliet

Brown pleit in deze tijden van beursstress voor brede spreiding. Hij wijst daarbij nog maar eens op een van zijn favoriete studies van Hendrik Bessembinder die heeft berekend dat van alle aandelen op de Amerikaanse beurs sinds 1926 een select groepje van slechts 86 aandelen verantwoordelijk is voor de helft van alle waardevermeerdering (16 biljoen dollar).

De meeste aandelen (96%) leverde niet meer op dan de rente op een kortlopende treasury van 1 maand.

Dus, stock pickers met een fijne neus kunnen veel geld verdienen, maar voor wie fout zit, dreigt het omgekeerde. Bedrijven kunnen failliet gaan, indices nooit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie