Nieuws

Zorgen over voorraadketens houden aan

In 2021 dachten analisten dat verstoringen van voorraadketens tijdelijk zouden zijn. Nu denkt ING dat het een structureel probleem is.

ING-analisten verwachten aanhoudende problemen bij voorraadketens. De meest fundamentele oorzaak ligt bij de oorlog in Oekraïne die ook op de lange termijn zal zorgen voor veranderende handelsstromen.

Maar er is meer aan de hand. Alles duidt op een turbulent tweede halfjaar. Het meest voor de hand liggende voorbeeld van duurzaam veranderende handelspatronen is de dalende import van Russische olie, gas en kolen door Europa.

ING gaat ervan uit dat dit de komende jaren alleen maar minder wordt. Andere landen zullen Europa’s plaats innemen.

Alternatieven

Voor Europa betekent dit dat het op zoek moet naar alternatieven zoals steenkolen uit Australië of LNG uit Katar en de VS. En zo zijn er meer substitutie-effecten die volgens ING resulteren "in een nieuwe economische wereldorde die wordt gekarakteriseerd door handel met bevriende landen waar een lange-termijnband wordt opgebouwd en nauw mee wordt samengewerkt.”

Ethische en morele overwegingen zullen volgens ING waarschijnlijk ook een veel grotere rol gaan spelen, helemaal conform de ESG-beleggingsfilosofie. “Maar dit geldt wel vooral voor het rijke westen.”

ING denkt overigens niet dat dit ten koste gaat van de wereldhandel en globalisering. Voor elke handelspartner die verdwijnt komt een andere in de plaats.

Korte termijn

Dit is een proces van jaren. Meer op de korte termijn staan met name Europa turbulente maanden te wachten. Russische energie is daarbij niet het enige probleem. Er is veel meer aan de hand, zoals een groeiend tekort aan transportpersoneel en de Covid19-maatregelen in China.

ING verwacht eerst verder oplopende tekorten, maar de trend kan snel omslaan als de consumentenbestedingen gaan dalen.

Let op het consumentenvertrouwen

De laatste twee jaar gaven consumenten veel geld uit ondanks de diepe coronacrisis. Dat had weer te maken met overheidssteun en stimulerend beleid van centrale banken.

Maar met die steun is het voorlopig waarschijnlijk even voorbij en het dalende vertrouwen duidt erop dat de vraag naar goederen en diensten snel zal afnemen.

Het is goed mogelijk dat het aanbodtekort daardoor omslaat in een overschot, waarmee we een hele andere situatie krijgen dan nu met een hoge inflatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie