Nieuws

Actief wint het wel van passief bij obligaties

Bij aandelen winnen indexfondsen en ETF's het grotendeels van actief geleide fondsen. Voor obligatiefondsen geldt dat niet, zegt vermogensbeheerder Pimco.

Gooi alle actief beheerde aandelenfondsen op een hoop en vergelijk ze met indexfondsen, dan valt het oordeel al snel in het voordeel uit van de passieve fondsen.

Dat blijkt uit verschillende studies, en ook Pimco komt tot deze conclusie. Maar volgens Pimco zijn de rollen bij obligaties omgedraaid. Daar zijn de actieve managers nog altijd de betere beleggers.

Dat bleek eerder uit een Amerikaanse studie uit 2017. Een nieuwe studie wijst uit dat het ook opgaat voor fondsen aangeboden in Azië, Europa en Afrika.

Tien jaar

Pimco heeft gekeken naar de laatste tien jaar:

  • Eerste conclusie: hoe langer de gekozen termijn, des te beter scoren de actieve obligatiefondsen.
  • Tweede conclusie: de voordelen zijn het best zichtbaar bij fondsen, gespecialiseerd in staats- en bedrijfsobligaties met een hoge kwaliteit. Bij high-yield obligaties zijn de voordelen van actieve fondsen minder evident.

Waarom?

Pimco ziet een aantal redenen voor de outperformance van actieve obligatiefondsmanagers: 

  1. Institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, zijn bij obligaties gebonden aan strenge regels. Ze mogen vaak niet beleggen in bedrijven met een lager kwaliteitszegel. Voor actieve managers biedt dat kansen deze fallen angels tegen een gunstige prijs op te kopen. 
  2. Er zijn bij obligaties relatief veel emissies. Pimco schat dat het gaat om 20% van de totale marktkapitalisatie. Passieve beleggers moeten meedoen aan die emissies. Dat zorgt voor relatief veel transactiekosten. Actieve managers kunnen dit omzeilen en bovendien selectiever te werk gaan bij het al dan niet inschrijven op emissies.
  3. Tenslotte hebben actieve obligatiefondsen volgens Pimco meer mogelijkheden om te werken met derivaten om hun portefeuilles bij te punten en invulling te geven aan hun visie op de markt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie