Nieuws

"Europa stevent af op perfecte storm"

Ellen Gaske van PGIM is er niet gerust op. "We hebben al een vertraging gezien in rentegevoelige sectoren, zoals de woningmarkt en de autosector, maar het zal nog een kwartaal of twee duren voordat de ernst van de economische neergang goed zichtbaar wordt." Vooral over Europa is de econoom pessimistisch.

De forward guidance van de Federal Reserve doet volgens Ellen Gaske op dit moment meer kwaad dan goed. “Het zal nog een kwartaal of twee duren totdat de ernst van de economische neergang goed zichtbaar wordt", zegt Gaske, die werkt als econoom bij PGIM Fixed Income.

In tijden van laagconjunctuur en ontluikend economisch herstel kan forward guidance centrale banken helpen hun beleid uit te voeren zonder buitensporige volatiliteit te creëren. Maar op dit punt in de economische cyclus blijkt forward guidance volgens Gaske in toenemende mate contraproductief. In plaats daarvan zou voor een lichtvoetige aanpak gekozen moeten worden, met daaraan strikte voorwaarden.

Gaske: “De Fed geeft grif toe dat niemand echt het juiste niveau van de neutrale rente kent. Na de renteverhoging met 75 basispunten vorige week is een effectieve fed funds rate van ongeveer 1,6% ongeveer waar het was in 2018 toen de rente in een restrictief gebied begon te komen. Consumenten en bedrijven reageren met enige vertraging op het monetaire beleid. We hebben al een vertraging gezien in rentegevoelige sectoren, zoals de woningmarkt en de autosector, maar het zal nog een kwartaal of twee duren voordat de ernst van de economische neergang goed zichtbaar wordt. Wij volgen de inhuur van personeel als een real-time indicator van de bedrijvigheid.”

Ellen Gaske van PGIM

Europese onzekerheid naar toppunt

Ondertussen stijgt in Europa de onzekerheid naar een toppunt doordat zich aan de horizon mogelijk een perfect storm aftekent. “Beleggers rekenen op een veel krapper dan gerechtvaardigd beleid in zowel het Verenigd Koninkrijk als de eurozone, twee economieën die, in tegenstelling tot de VS, ver onder hun potentieel presteren, waarbij de economische groei van de eerste al vertraagt en die van de tweede ook niet overhoudt."

Bovendien wijzen de lage opslagniveaus van aardgas er volgens Gaske op dat Rusland de overhand heeft in de escalerende energiecrisis. "Het risico van een plotselinge stopzetting van de Russische energie neemt toe en blijft in de nabije toekomst groot.”

In de obligatiemarkt ziet PGIM met name kansen in Europese credits. Over Europese high yield, ondanks de stijgende rentevergoedingen, is PGIM nog altijd terughoudend, zo blijkt uit de nieuwste obligatievooruitblik van PGIM.

De beurswinnaars en verliezers van 2022

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie