Nieuws

Herhaling jaren 70-inflatie ligt niet voor de hand

Volgens chef-econoom Nikolaj Schmidt van T. Rowe Price zullen de rentes extra omhoog moeten om de inflatie structureel naar beneden te krijgen. Maar: "Als de economie vertraagt en de rente gaat omhoog, dan leidt dat meestal tot hogere beursvolatiliteit."

Voor wie denkt dat we de hoge inflatie vooral te danken hebben aan haperingen in de aanbodketen, heeft Nikolaj Schmidt, de chef-econoom van T. Rowe Price, slecht nieuws.

Aanbodfactoren zijn slechts een deel van de oorzaak. Minstens net zo belangrijk zijn twee andere factoren: de een is structureel van aard, de ander heeft te maken met de enorme hoeveelheden geld die overheden en centrale banken de laatste twee jaar over de economie hebben uitgestort.

Oververhitting

Schmidt heeft verder geen waardeoordeel over de budgettaire en monetaire expansie tijdens corona. Veel economen denken dat het nodig was om een diepe recessie te voorkomen.

Het punt dat Schmidt wil maken in zijn blog No, We Are Not About to Return to 1970s-Style Inflation is dat het domweg teveel was om te absorberen. Het heeft de vraag naar goederen diensten zo opgejaagd dat we nu met hogere prijzen en arbeidsmarkttekorten zitten.

"Het mooie is dat dit vrij eenvoudig op te lossen is. Verhoog de rente en de vraag daalt automatisch.”

Seculaire stagnatie

Zo simpel ligt dat bij de andere structurele inflatieverklaring niet. Daarvoor moeten we even terug naar de periode die volgde op de kredietcrisis van 2008.

De kredietcrisis luidde een fase in van extreem lage inflatie en dito rentestanden. Sommige economen gaven er de naam secular stagnation aan. Dat is de titel voor een lusteloze economie die leidt aan een chronisch gebrek aan vraag en inflatie.

Afbouwen van schulden

Schmidt heeft een andere verklaring voor de lage inflatie post-2008. Volgens hem had het te maken met "deleveraging" ofwel het afbouwen van de schuldpositie.

De kredietcrisis had volgens hem banken, bedrijven en huishoudens in 2008 zo de schrik op het lijf gejaagd dat iedereen aan het sparen sloeg. Dat gold voor de VS net zo goed als voor Europa en grote delen van de emerging markets.

Het gevolg was minder vraag bij veel aanbod, wat leidde tot lage inflatie.

Deleveraging loopt ten einde

Schmidt had in 2019 al het gevoel dat de fase van deleveraging op zijn einde liep. Maar toen kwam Covid-19 ertussen. Dat heeft echter niks veranderd aan zijn mening dat risico's nemen weer mag, net zoals dat geldt voor schulden maken. We staan met andere woorden aan de vooravond van een tijd met een structureel hogere vraag, en een hogere vraag leidt tot hogere prijzen.

Wat betekent dat voor centrale banken? Los van het feit dat ze tijdelijk de rente moeten verhogen om de economie af te koelen, zullen ze ook structureel de rente moeten verhogen. In centrale bankenjargon betekent dit dat de neutrale rente – dat is de rente waarmee de inflatie rond de 2% wordt gehouden – is gestegen.

Jaren '70 stagflatie?

De laatste vraag die Schmidt behandelt, is of centrale banken bereid zijn de rente te verhogen. Er zijn allerlei politieke krachten die daartegen zijn. Denk aan overheden die dan meer geld moeten betalen op leningen. 

Zijn centrale banken tegen deze druk bestand? Als dat niet zo is, dan krijgen we een herhaling van de jaren ‘70 met hoge inflatie en stagnerende groei.

Schmidt heeft er alle vertrouwen in dat dit niet gaat gebeuren. Hij wijst onder andere op de Federal Reserve toen deze de rente verhoogde in 2018 tegen de zin in van president Trump. Jerome Powell liet zich duidelijk niet van de wijs brengen, wat voor Schmidt aangeeft dat de onafhankelijkheid van de Fed geborgd is. Er is geen reden om aan te nemen dat dit anders is voor de ECB.

Afgelopen met de lage rente

Wat staat ons het komende jaar te wachten? Schmidt gaat er vanuit dat de aanbodketens op een geven moment wel weer op gang komen. Daarmee gaat de inflatie omlaag, maar niet genoeg.

De rente zal extra omhoog moeten om de oververhitting tegen te gaan. Voor mensen die actief zijn op de financiële markten is dat slecht nieuws. “Als de economie vertraagt en de rente gaat omhoog, dan leidt dat meestal tot hogere volatiliteit”. 

Schmidt: “Ik vrees dat daar geen weg omheen is. Het is de prijs die we moeten betalen om te voorkomen dat we een inflatiegolf krijgen zoals in de jaren '70. En op de lange termijn - dat zeg ik u in alle eerlijkheid - is dat de laagst mogelijke prijs."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie