Nieuws

Beleggen buiten de beurs heeft de toekomst

De Zwitserse vermogensbeheerder UBP heeft een vrij sombere visie op de toekomst voor obligaties en aandelen, maar investeringen buiten de beurs om zijn redelijk aantrekkelijk.

Dat schrijft UBP in het rapport Investing in Private Markets History and Rartionale. De rode draad in de UBP-visie is de inflatie, of beter gezegd, de afwezigheid daarvan de laatste 40 jaar.

Sinds de jaren 80 was er sprake van een cocktail aan deflatoire krachten. De demografische ontwikkeling (babyboom) zorgde voor een grote beroepsbevolking in ontwikkelde landen. De wereldhandel en globalisering ontwikkelden zich spectaculair en er waren tal van technologische ontwikkelingen.

Dat laatste gaat vermoedelijk door, maar bij de demografische ontwikkeling en globalisering is de trend aan het keren. UBP denkt dat dit zal leiden tot opwaartse druk op de inflatie, wat in het nadeel is van obligaties en aandelen.

Private investeringen

UBP denkt dat private investeringen een goede hedge vormen tegen het veranderende investeringsklimaat, mede dankzij de illiquiditeitspremie. Dat is de toeslag die beleggers ontvangen voor het buiten de beurs om beleggen. 

Investeringen in infrastructuur, particuliere leningen en onroerend goed hebben bovendien als voordeel dat de inkomstenstroom behoorlijk voorspelbaar is en meestal een inflatiecompensatie bevatten.

Derde pluspunt is dat er de komende jaren veel kapitaal nodig is om de energietransitie te realiseren. Banken hebben hier de laatste jaren steken laten vallen doordat er relatief weinig te verdienen viel met het geven van leningen. Dat heeft mogelijkheden gecreëerd voor private investeerders.

Particulieren leningen

Particuliere leningen kunnen net als aandelen en obligaties last hebben van macro-economische turbulenties, maar het voordeel is dat er vaak gewerkt wordt met variabele rentetarieven. Inflatie is daardoor geen groot probleem.

Vastgoed

De vastgoedmarkt is nog altijd sterk in ontwikkeling. De kantoren- en winkelmarkt zitten nog in de herstelfase na de coronapandemie. Helemaal als vanouds zal het waarschijnlijk niet worden, maar UBP gaat ervan uit dat er in stedelijke gebieden toch nieuwe vraag zal ontstaan.

Bij logistieke centra en huizen zit het er ondertussen dik in dat deze gewild blijven door de trend naar thuiswerken. Het gevolg is dat er selectief kansen liggen voor goede vastgoedprofessionals.

Private equity

Hetzelfde geldt min of meer voor private equity. Ook hier zijn goede bestuurders goud waard. Grote beleggers kunnen bovendien zelf een woordje meepraten bij het uitstippelen van de strategie door mee te beslissen over welke bedrijven in aanmerking komen voor overnames en welke niet.

Zeker als bedacht wordt dat de volatiliteit op de beurs waarschijnlijk toe zal nemen de komende jaren als centrale banken minder actief worden, komen er waarschijnlijk meer kansen voor buy-out fondsen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie