Nieuws

10 jaar in de toekomst

Het Canadese CIBC heeft een rendementsprognose gemaakt voor de komende 10 jaar. Het meest aantrekkelijk zijn aandelen uit opkomende markten. Amerikaanse aandelen zullen een stuk minder opleveren dan de laatste jaren.

De Canadese vermogensbeheerder CIBC Asset Management verwacht dat een klassieke mix van aandelen en obligaties de komende 10 jaar een stuk minder oplevert dan wat we de laatste jaren gewend waren.

Vooral Amerikaanse aandelen zullen tegenvallen met een rendement van slechts 3,4% gemiddeld per jaar. Voor Europese aandelen zit er 5,4% in het vat. Dat is net iets meer dan de MSCI World index op zal leveren met 4,8%.

De rendementen op Amerikaanse bedrijfsobligaties komen uit tussen de 3% voor kwaliteitsobligaties en 3,6% voor high yield. Verreweg de beste vooruitzichten ziet CIBC voor aandelen uit emerging markets. Zowel Zuid-Amerikaanse als Aziatische aandelen zien er veelbelovend uit met rendementen van boven de 10%.

Een keer per jaar

CIBC voert deze analyse elk jaar uit. Het doel is om de waan van de dag even te vergeten en een blik in de toekomst te werpen.

Er zijn een aantal trends die de Canadezen het komende decennium zien. De reden voor de tegenvallende rendementen op Amerikaanse aandelen heeft veel te maken met de uitgangssituatie met relatief hoge koers-winstverhoudingen.

Demografie

Maar er zijn meer factoren die de rendementen drukken. CIBC verwacht allereerst geen grote sprongen in de arbeidsproductiviteit. Verder geldt voor alle Westerse economieën (in meer of mindere mate) dat de demografische ontwikkelingen negatief zijn met als gevolg minder mensen die werken in verhouding tot gepensioneerden.

Een andere factor die eigenlijk al een paar jaar gaande is, is dat er van China geen deflatoir effect meer uitgaat. Sterker, de trend is gedraaid naar inflatoir. En dat heeft weer te maken met de vergrijzing in China en een beleid meer gericht op consumptie en minder op export.

QE komt terug

Voor centrale banken in de VS, Europa en Japan creëert dat weer allerlei problemen. CIBC verwacht dat de Amerikanen en Europeanen moeite zullen hebben het monetaire beleid te neutraliseren.

Waarschijnlijk zullen ze zelfs gedwongen zijn weer vrij snel te beginnen met het opkopen van (bedrijfs)obligaties. Doen ze dat niet dan kan het heel lastig worden voor huishoudens, bedrijven en overheden met hoge schulden.

Fed en ECB

Voor de VS gaat CIBC uit van een Fed-rente over 10 jaar van 2,2% bij een kerninflatie van 2,1%. Voor de Eurozone ziet CIBC een ECB-rente van 0,3% in het verschiet bij een kerninflatie van 1,5%. In emerging markets liggen die rente- en inflatiepercentages een stuk hoger, met uitzondering van China. 

CIBC ziet verder goede vooruitzichten voor alternatieve beleggingen zoals vastgoed en infrastructuur. Dat is volgens de Canadezen een goede aanvulling op de klassieke beleggingen uit ontwikkelde landen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie