Nieuws

Nergens zijn aandelen nog koopwaardig

Hoge inflatie en economische problemen in de EU en China maken hoofdstrateeg Evan Brown van UBS AM afkerig van aandelen.

Aandelen boeten in aan populariteit ten gunste van obligaties en andere vormen van schuld. Dat schrijft Evan Brown, hoofdstrateeg van UBS Asset Management, in de Marcro Monthly van mei.

 “We gaan over van een klimaat van piekinflatie naar hogere trendinflatie. Dat maakt beleggen in aandelen nergens ter wereld echt aanlokkelijk. Daarbij is de risicopremie voor aandelen in de laatste tien jaar nog niet zo laag geweest als nu. Dat betekent dat aandelenbeleggers niet voldoende worden gecompenseerd voor plotselinge krimpende groei- of uit de hand lopende inflatie. Dat is de reden waarom het nu tijd is voor een pas op de plaats in plaats van onbesuisd een vlucht naar voren te nemen."

"De risicopremie voor aandelen is in de laatste tien jaar nog niet zo laag geweest als nu"

Positieve scenario's zijn terecht niet ingeprijsd

Brown vreest dat Goldilocks zich voorlopig wel even schuilhoudt, en dat weten beleggers volgens hem ook. "Positieve scenario’s zijn niet ingeprijsd." Daar zijn twee redenen voor.

"Ten eerste is de inflatie niet toe te schrijven aan één bepaalde reden en is hoger opgeklommen dan verwacht. Het zal nog wel even duren totdat beleggers geloven dat die donkere inflatiewolken wel weer voorbijdrijven. Ten tweede kampen twee van 's werelds grootste economische regio's - de Europese Unie en China - met verschillende en aanzienlijke neerwaartse risico's die de goede economische vooruitzichten vertroebelen."

De topstrateeg verwacht dat de markt de komende weken wordt opgeschud door tegenstrijdige inflatieverhalen. “Daarom zijn we momenteel onderwogen in wereldwijde aandelen, hebben we neutrale posities in bedrijfs- en staatsobligaties en zijn we overwogen in grondstoffen."

Meer duidelijkheid in 2e helft jaar

Brown verwacht in de tweede helft van 2022 meer duidelijkheid over belangrijke macro-economische ontwikkelingen. “Dan weten we waarschijnlijk meer over de omvang van het Chinese economische steunpakket en de middelen die beschikbaar komen om die steun aan de economie daadwerkelijk te verlenen."

Er is vogens Brown dan wellicht ook meer duidelijkheid of een mogelijk strakker monetair beleid helpt om de inflatie in toom te houden. "Misschien weten we dan ook of er echt een eind komt aan de betrekkingen tussen Rusland en de rest van de wereld of dat het min of meer blijft zoals het nu is.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie