Nieuws

Aegon AM past modelportefeuille aan

Aegon AM is weinig positief over de wereldeconomie en heeft daarom de portefeuillerisico's teruggebracht. Amerikaanse aandelen en vastgoedfondsen worden nog wel als kansrijk gezien, net als credits.

Aegon Asset Management heeft zijn modelportefeuille onder handen genomen. Amerikaanse aandelen gaan van neutraal naar overwogen. Hetzelfde geldt voor vastgoedfondsen (Reit’s) en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (investment grade). Bij high-yield worden ook steeds meer kansen gezien.

Een neerwaartse bijstelling geldt voor Chinese aandelen (naar neutraal) en Japanse aandelen (onderwogen). Verder blijft Aegon AM negatief over wereldwijde staatsobligaties. Opvallend is verder dat Aegon AM positiever is geworden over de euro en negatiever over de dollar en yen.

Euro dichtbij dieptepunt

Op de korte termijn zou de euro-dollarkoers nog verder onder druk kunnen komen te staan, zegt Olaf van den Heuvel (zie foto), hoofd Multi Asset & Solutions bij Aegon AM.

Dat komt door de havikachtige toon die de Federal Reserve aanslaat en het feit dat de Amerikaans economie minder last heeft van de Oekraïnecrisis. Maar als er iets verder wordt gekeken in de toekomst, dan lijkt de dollar overgewaardeerd. Als er positief nieuws komt uit Oekraïne kan het tij snel keren ten faveure van de euro.

Bij de yen is het een combinatie van factoren die Van den Heuvel pessimistisch stemt. De belangrijkste twee zijn de grote afhankelijk van import van dure grondstoffen en de Bank of Japan, die niet van plan lijkt het monetaire beleid te verkrappen.

Olaf van den Heuvel van Aegon AM

Economische vertraging

In het algemeen verwacht Van den Heuvel dat de hoge inflatie zijn tol zal blijven eisen van het vertrouwen van consumenten en bedrijven. “De inflatie heeft de top nog niet bereikt en zal de koopkracht verder onder druk zetten.”

De kans op een loon-prijsspiraal blijft volgens hem groot en dat komt zeker niet alleen door vraagfactoren. De problemen aan de aanbodkant (grondstoffen en halffabricaten) zetten extra druk op de loononderhandelingen.

Ontwikkeling Oekraïne bepaalt

Tegelijkertijd hebben centrale banken niet stil gezeten. Deels met woorden, deels met daadwerkelijke acties (renteverhogingen en QT), hebben ze ervoor gezorgd dat de kredietmarkten krapper zijn geworden. Risicovolle aandelen en obligaties (high-yield) hebben daarop gereageerd met lagere koersen.

“Wij verwachten dat het sentiment op de markten afhankelijk zal blijven van de ontwikkelingen in Oekraïne en, meer in het algemeen, de effecten die dit heeft op de groei van de wereldeconomie en de inflatie.”

Voorzichtiger

Over het hele spectrum van vermogensklassen gezien, is Aegon AM voorzichtiger geworden. Van den Heuvel: “Hoewel wij op de aandelenmarkt aantrekkelijke prijzen zien, gaan wij ervan uit dat de volatiliteit hoog blijft omdat de winsten met tegenwind te maken krijgen en de wereldwijde groei vertraagt. Wij geven er de voorkeur aan selectief te zijn met risico’s binnen alle activa.”

De grondstoffenprijzen kunnen nog alle kanten op. Veel hangt af van de oorlog in Oekraïne. Als het conflict wordt opgelost, kunnen de prijzen van bijvoorbeeld energie snel dalen. “Daarom houden wij vast aan een neutrale score voor grondstoffen.”

Obligaties

Specifiek bij obligaties wijst Aegon AM erop dat de rente in bepaalde segmenten van de markt al flink is opgelopen, met name dankzij de verrassend havikachtige Federal Reserve.

Van den Heuvel denkt dat die trend aanhoudt. Het gevolg is dat er steeds meer kansen ontstaan bij zowel investment grade als high-yield obligaties die volgens hem te ver naar beneden zijn doorgeschoten.

Liever Amerikaanse dan Chinese aandelen

Aan de aandelenkant is Aegon AM positief over de VS omdat de Amerikaanse economie waarschijnlijk redelijk op peil kan blijven ondanks een agressieve Fed. Daar komt bij dat de inkoop van eigen aandelen in de lift zit, net als het aantal fusies en overnames.

Over China was Aegon AM begin dit jaar nog positief omdat het in een fase van monetaire verruiming en hogere overheidsuitgaven zit. Maar het restrictieve coronabeleid heeft het optimisme in de kiem gesmoord.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie