Nieuws

Vier trends in het dividendlandschap

Vooral in de sectoren financials, energie en gezondheidszorg kunnen beleggers dit jaar volgens Capital Group een gezonde dividendgroei tegemoetzien.

Stijgende obligatierentes en hogere inflatie hoeven helemaal niet slecht te zijn voor dividendaandelen. Capital Group somt in de publicatie Rotating into dividends in an inflationary world vier trends in het dividenduniversum op waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen.

Positieve correlatie tussen dividendrendement en obligatierendement

Gedurende het grootste deel van de afgelopen 30 jaar hadden de rendementen van dividendaandelen en de rente op Amerikaanse staatsobligaties een negatieve relatie. In de afgelopen twee jaar is die relatie omgekeerd. Hoogrentende aandelen hebben nu een positieve correlatie met obligatierentes. Als deze trend zich doorzet, zal een hogere rente de vooruitzichten voor dividendaandelen minder temperen als voorheen.

Toch is het belangrijk om uit te kijken voor bedrijven met een zware schuldenlast of een buitensporige relatieve schuldhoeveelheid op hun balansen wanneer de rentevoeten stijgen.

Dividenden stijgen, maar in een rustig tempo

Veel bedrijven kiezen voor een doordachtere aanpak na hun ervaringen tijdens het dieptepunt van de pandemie, toen ze hun dividenden aanzienlijk moesten verlagen of zelfs schrappen. Nu de groei van de wereldeconomie vertraagt, houden sommige bedrijven hun liquide middelen liever op peil voor het geval de vertraging groter is dan verwacht. Sommige sectoren, zoals de reissector, worden nog steeds geconfronteerd met een hoge mate van onzekerheid.

Toch hebben van de 242 bedrijven die hun dividend in 2020 hebben opgeschort of verlaagd, er 98 hun betalingen hervat en slechts drie bedrijven hebben hun dividend in 2021 verlaagd. Bedrijven met prijszettingsvermogen zullen waarschijnlijk beter in staat zijn om het dividend te verhogen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Hoogcyclische bedrijven kiezen voor variabele dividenden

Vooral in cyclische sectoren innoveren sommige bedrijven door een evenwicht te zoeken tussen hun zakelijke behoeften en de verplichting om dividend uit te keren. Neem de mijnbouwsector, die in 2021 een hausse in dividenduitkeringen kende. In de afgelopen jaren zijn veel grote mijnbouwbedrijven, zoals Rio Tinto en Vale, overgestapt van een progressief dividendbeleid naar een uitbetalingsratio. Zo kunnen dit soort bedrijven hun balans en kasstromen op een duurzame manier beheren gedurende meerdere grondstoffencycli.

Kansen in financiële sector, energie en gezondheidszorg

De financiële sector, de energiesector en de gezondheidszorg vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van het dividenduitkerende universum, en bij elk van deze sectoren lijkt een samenloop van factoren een stijging van het dividend te ondersteunen.

Financiële bedrijven
Stijgende rentes zouden de meer rentegevoelige banken in de VS en Europa moeten helpen hun marges te vergroten, die jarenlang onder druk stonden door aanhoudend lage rentes. Dat kan resulteren in sterkere winsten, betere dividendstromen en hogere waarderingsmultiples.

Energie
De grote oliemaatschappijen zijn al lang goede bronnen van consistente dividenden voor beleggers die op een inkomen gericht zijn. Deze energiebedrijven zijn ook gedisciplineerder geworden op het gebied van het energie-aanbod, doordat ze hun investeringen in bestaande reserves hebben beperkt en op zoek zijn gegaan naar nieuwe oliebronnen.

Gezondheidszorg
Bedrijven in de gezondheidszorg kunnen in de huidige inflatoire omgeving een bron zijn van zowel winstgroei als dividendgroei. Farmaceutische bedrijven hebben in het verleden een relatief sterk prijszettingsvermogen gehad. Hoewel de sector te kampen heeft gehad met politieke druk op de prijzen voor geneesmiddelen, zullen de meer innoverende farmaceutische bedrijven waarschijnlijk in staat zijn om de prijzen op bescheiden niveaus te verhogen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen