Nieuws

Globalisering op terugtocht

Volgens Fidelity International gaat de huidige deglobaliseringstrend hand in hand met twee andere structurele veranderingen: wereldwijde vergrijzing en energietransitie. Deze drie factoren zullen de inflatie op middellange termijn structureel hoog houden, maar wel lager dan het huidige niveau.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie