Nieuws

Actieve fondsen in de uitverkoop

Twee bijzondere ontwikkelingen kenmerkten de Europese fondsenverkoop in het eerste kwartaal van 2022. Detlef Glow van Lipper Refinitiv weet meer.

Het was niet verrassend dat het eerste kwartaal van 2022 over het algemeen een negatief kwartaal was voor de Europese fondsensector, gezien de geopolitieke situatie in Europa, de nog steeds voortdurende COVID-19-pandemie en de zwakke marktomgeving.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Door het slechte marktklimaat in combinatie met alle economische onzekerheden zou men verwachten dat Europese beleggers risicovolle langetermijnfondsen hebben verkocht en veilige geldmarktproducten hebben gekocht. Niet dus. Geldmarktproducten gingen juist de deur uit, terwijl langetermijnproducten instroom kenden. De netto-instroom van langetermijnfondsen in het eerste kwartaal bedroeg €25,0 miljard, terwijl de netto uitstroom van geldmarktproducten op €113,6 miljard uitkwam.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Een verklaring voor de impopulariteit van geldmarktfondsen is wel te bedenken.Geldmarktfondsen worden vooral gebruikt om cash te parkeren. In tijden van hoge inflatie, zoals nu, is het weinig aantrekkelijk om veel cash aan te houden. Dat is zeker verliezen. Dat verklaart ook waarom obligatiefondsen werden gedumpt.

ETF's wel gewild

Opmerkelijk is ook de goede gang van zaken in de ETF-markt. Terwijl actieve beleggingsfondsen met een sterke uitstroom van € 127,0 miljard werden geconfronteerd, kenden ETF's een instroom van € 38,3 miljard. Deze ontwikkeling is niet nieuw. Ook in eerdere moeilijke beursperioden, zoals de financiële crisis en de eurocrisis, werden ETF's gekocht, terwijl actieve beleggingsfondsen toen met een massale uitstroom werden geconfronteerd. De verklaring hiervoor? Het lijkt erop dat Europese beleggers in lastige tijden de voorkeur geven aan transparante en liquide beleggingen. Dat is precies wat ETF's kenmerkt.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen