Nieuws

Slechts helft van banken en vermogensbeheerders belegt duurzaam

Minder dan 50 procent van de vermogensbeheerders en banken belegt volgens Finner duurzaam. Dit terwijl 70 procent van de klanten duurzaam beleggen belangrijk vindt.

Finner, naar eigen zeggen het grootste vergelijkings- en adviesplatform voor particuliere beleggers in Nederland, heeft onderzoek gedaan naar het duurzame beleggingsbeleid van 96 beleggingsdiensten in de vermogensbeheermarkt. Minder dan 50 procent van de banken en vermogensbeheerders kan zich op dit moment classificeren als een duurzame oplossing volgens de Europese wet- en regelgeving. Opvallend is dat slechts 10 procent van de partijen aangeeft in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te beleggen.

Finner vroeg vermogensbeheerders en banken naar de duurzaamheid van de beleggingen en het beleggingsbeleid. Zij zijn verplicht om aan te geven hoe duurzaam het beleggingsbeleid is via SFDR-artikel 6, 8 of 9. Op dit moment heeft 50,5 procent van de partijen geen beleggingen met duurzame kenmerken. Er zijn maar vijf partijen met een portefeuille met een duurzame doelstelling.

"Er zijn maar vijf partijen met een portefeuille met een duurzame doelstelling"

Per 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht. Deze verplicht financiële partijen om inzicht te geven in de duurzaamheid van hun beleggingen. De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en het Parijsakkoord die de effecten van klimaatverandering moet verminderen.

Klant wil anders

Finner deed ook onderzoek onder bezoekers van haar website naar het belang van duurzaamheid bij de keuze voor een vermogensbeheerder. Voor 70 procent van de respondenten is duurzaamheid belangrijk bij de keuze. De ondervraagden gaven ook aan waar zij liever niet in zouden willen beleggen. Dat zijn woekerleningen (79 procent), tabak (75 procent) en wapens (73 procent). Ook geeft 68 procent aan in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te willen beleggen.

Wat betreft mensenrechten is het beter geregeld in de beleggingsportefeuille van banken en beheerders. 63 procent van de partijen geeft aan de UN Global Compact te volgen, het internationale verdrag voor mensenrechten.

Bart Spronk, mede-oprichter van Finner: “Ik verwacht dat het duurzame aanbod flink gaat verbeteren. De druk om te veranderen is namelijk groot: vanuit de wetgeving, maar ook vanuit de klant. Die wil liever vandaag, dan morgen kiezen voor duurzame investeringen. Finner biedt consumenten vanaf vandaag hulp bij die keuze.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie