Nieuws

Soros: eurocrisis nog dodelijker

De eurocrisis lijkt alleen maar over zijn hoogtepunt na LTRO. De onderliggende problemen zijn nog dodelijker geworden.

De eurocrisis lijkt alleen maar voorbij na de tweede LTRO van de Europese Centrale Bank. De onderliggende problemen zijn juist groter geworden, stelt goeroe George Soros in vandaag een open brief in de Financial Times. "De eurocrisis heeft de verkeerde afslag genomen", schrijft Soros.

"De ECB heeft een credit crunch weten te verkomen door LTRO, en ja, dat heeft geleid tot een rally op de financiële markten. Maar dat verhult alleen maar dat de onderliggende fundamenten verder zijn verzwakt. Dat zal echter spoedig duidelijk worden." Soros ziet een nog groter gat ontstaan tussen de schuldbeladen en de gezondere landen.

"De crisis is in een minder volatiel stadium gekomen, maar ook in een dodelijkere fase."  Soros verwacht nu dat een opbreken van de euro mogelijk is zonder dat de eurozone helemaal verdwijnt - iets wat hij eerder door de verstrengelde belangen van landen onmogelijk achtte.

Zo'n opbreken van de eurozone zuo wel desastreuze gevolgen hebben voor de zwakkere landen, met enorme claims van centrale banken van de kernlanden tegen de centrale banken van de periferielanden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen