Nieuws

Assetmanagers oneens over eerste renteverhoging van ECB

De ECB zit in een lastig parket, zo blijkt uit de previews van vijf assetmanagers op het rentebesluit van de ECB van vandaag. Wanneer komt de eerste renteverhoging?

"Een eerste renteverhoging van 25 basispunten in september is een plausibel scenario"

Portfoliomanager Konstantin Veit van obligatiebelegger Pimco verwacht tijdens de ECB-vergadering deze week geen belangrijke monetaire beleidsbeslissingen. “Maar de macro-economische prognoses in juni zullen de ECB waarschijnlijk handvatten bieden om de netto-aankopen van activa in juli te beëindigen. Een eerste renteverhoging van 25 basispunten in september is een plausibel scenario."

"Een renteverhoging zou niet productief kunnen zijn"

Door de oorlog in Oekraïne moet de ECB haar beleid waarschijnlijk herzien, verwacht Mabrouk Chetouane, Global Market Strategist bij vermogensbeheerder Natixis Investment Managers. Hij benadrukt dat de inflatie in de eurozone grotendeels wordt veroorzaakt door hogere energieprijzen. “De economie van de EU is twee keer zo energie-intensief als die van de VS, namelijk 9,1% voor de EU en 4,4% voor de VS. Hierdoor neemt de stagflatiedruk voor het oude continent aanzienlijk toe. Onder deze omstandigheden zou een renteverhoging niet productief kunnen zijn, aangezien deze een beperkt effect op de inflatie zou hebben en een negatief effect op de kredietverlening.”

"Markten zullen positief reageren op een dovish geluid"

Katharine Neiss, European Chief Economist bij PGIM Fixed Income verwacht dat ECB-president Lagarde de nadruk zal leggen op optionaliteit in het licht van de aanhoudende onzekerheid, met name rond de energieleveranties aan de regio, en dat renteverhogingen worden ‘gecapped' door de verslechterende economische bedrijvigheid richting 2023.

“Aangezien de inflatie nog steeds hoger is dan de ECB had verwacht en Lagarde tijdens verschillende vergaderingen een meer havikachtige toon aansloeg, zou een verschuiving naar een meer dovish geluid tijdens de vergadering van donderdag waarschijnlijk leiden tot een duidelijke herwaardering op de markten.”

"De ECB gaat in het laatste kwartaal van dit jaar beginnen met de cyclus van verhogingen”

Het is onwaarschijnlijk dat de ECB donderdag grote veranderingen aankondigt, zegt Annalisa Piazza, obligatie-analist bij vermogensbeheerder MFS. De verwachting is wel dat normalisering van het monetaire beleid op het menu staat, zeker nu er toenemende zorgen zijn over de inflatie-ontwikkeling. Veel details verwacht Piazza niet van de ECB.

“Het economische plaatje is nog veel te onzeker voor Lagarde om nu een einddatum voor het opkoopprogramma te noemen, al zal het derde kwartaal het moment blijven voor dit basisscenario. Onder druk van de inflatie kan die datum natuurlijk nog naar voren schuiven.”

De risico’s zijn de afgelopen periode toegenomen door de oorlog in Oekraïne, die zorgt voor hogere energieprijzen en extra problemen in de toeleveringsketens. Dit, samen met een scherpe daling van consumentenvertrouwen, maakt dat de Lagarde blijft beargumenteren dat een normalisatie van het beleid op zijn plek is. Piazza: “Wij gaan ervan uit dat de ECB in het laatste kwartaal van dit jaar gaat beginnen met hun cyclus van verhogingen.”

"We hebben onze verwachtingen voor het ECB beleid niet veranderd"


ABN AMRO: "We blijven van mening dat de APP aankopen aan het einde van het derde kwartaal zullen eindigen. We denken dat vervolgens de officiële rentetarieven in december met 10 basispunten (bp) worden verhoogd en in maart 2023 nogmaals met 10 bp. Daarna verwachten we dat de ECB een pauze neemt en de rente even ongemoeid zal laten. Onze visie is veel gematigder dan die van de financiële markten. Op financiële markten is momenteel al voorgesorteerd op een totale renteverhoging met 60 basispunten dit jaar." Hier is de hele rentevisie van de bank.

Lagarde heeft wel iets uit te leggen

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie