Nieuws

Rondvraag: Institutionele beleggers vrezen vooral inflatie

Institutionele beleggers hebben het druk met de hoge inflatie, rente en de Oekraïne-oorlog. Vooral de inflatie baart zorgen. Het goede nieuws: er zijn eindelijk weer mogelijkheden om met obligaties wat te verdienen.

Pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele beleggers hebben het na een geweldig 2021 dit jaar een stuk moeilijker. De hoge inflatie, de stijgende rentes en de Oekraïnecrisis hakken er stevig in. Het heeft geleid tot aanpassingen in de portefeuilles. Dat blijkt uit een enquête van bfinance onder 418 institutionele beleggers uit 39 landen.

Rusland

Zoals te verwachten was, heeft er een uittocht plaatsgevonden uit Russische aandelen en obligaties. In januari had 48% van de beleggers nog exposure naar Rusland. Daarvan heeft 10% inmiddels alles verkocht en nog eens 35% probeert dat. Het probleem is alleen dat Russische effecten niet zo eenvoudig te verkopen zijn.

Spannend is dat de Russische invasie en energiecrisis ook gevolgen hebben voor de ESG-strategie. Bijna 40% van de beleggers zegt dat ze hun ESG-strategie heroverwegen. De redenen zijn divers. Sommige beleggers willen nog sneller uit fossiele brandstoffen, anderen willen juist weer terug erin. Hetzelfde geldt min of meer voor wapens.

Om een voorbeeld te geven. Een pensioenfonds uit Marokko geeft aan te kijken of sommige energiebedrijven van de zwarte lijst moeten worden gehaald, omdat ze macro-economisch onontbeerlijk zijn. Een Nederlandse pensioenfondsen doet hetzelfde voor controversiële wapens, terwijl een Brits pensioenfonds aangeeft nog meer in te zetten op groene energie.

Inflatie en rente

Puur financieel zijn de oplopende inflatie en rente een veel grotere zorg voor institutionele beleggers. Een blik op de MSCI World-index toont dat aandelen dit jaar flink onder druk staan en het sentiment rond obligaties is niet veel beter. Dalende koersen bij een hoge inflatie is dubbel slecht nieuws voor beleggers. 

Vier van de vijf beleggers zegt zich daarom zorgen te maken over de haalbaarheid van de middellangetermijndoelstellingen. 14% maakt zich "ernstige zorgen" en 68% "een beetje" zorgen.

Portefeuilleveranderingen

De reacties van institutionele beleggers op alle uitdagingen verschillen nogal. 41% wil de portefeuille meer gevoelig maken voor inflatie, terwijl 7% juist het tegenovergestelde doet. Ruim 50% trekt zich niks aan van de inflatie. Wat betreft de rentegevoeligheid van de portefeuille wil 28% meer exposure en 21% minder.

Uit de enquête van bfinance blijkt verder dat er veel onvrede bestaat over mandaten vergeven aan fondsbeheerders in aandelen en obligaties uit emerging markets. Hedgefondsmanagers krijgen daarentegen een hoge waardering.

Verder blijft de trend intact richting alternatieve beleggingen. Bijna de helft van de beleggers zegt de komende 12 maanden meer te willen investeren in infrastructuur. Ook populair zijn vastgoed en private debt.

Hier nog een paar reacties:

  • Een Nederlands pensioenfonds zegt zich over de nominale rendementen geen zorgen te maken, “maar in termen van koopkracht ziet het er somber uit”. 
  • Een verzekeraar uit Singapore zegt: “Na een periode van erg lage rendementen op obligaties zijn stijgende rentes goed voor ons op de lange termijn”.
  • Een Brits pensioenfonds maakt zich nu nog geen zorgen over de inflatie, maar die moet wel snel gaan zakken.
  • Een verzekeraar uit Singapore ziet kansen om meer duration toe te voegen aan de portefeuille (obligaties met langere looptijden) nu de rentecyclus een flink eind gevorderd is.
  • Een family office uit Estland gaat ervan uit dat de inflatie lange tijd hoog blijft en zoekt daar de juiste effecten bij. 
  • Een Deense belegger wacht op het juiste moment om meer obligaties te kopen. De rente was volgens deze belegger lange tijd veel te laag in verhouding tot de risico's. Dat begint langzaam te verbeteren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie