Nieuws

De coronarekening ligt op tafel

De hoge inflatie is de rekening die nu moet worden betaald voor het inzetten van de ongekende monetaire en budgettaire maatregelen na zowel de financiële crisis als de pandemie, zegt beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS.

“Veel van de huidige inflatie is de prijs die we betalen voor elf jaar van groeiende monetaire onbalans die volgde op de wereldwijde financiële crisis. Toen de pandemie kwam, gebruikten beleidsmakers elk instrument om de economische gevolgen van het stilvallen van de wereldwijde economie te bestrijden. Nu krijgen we de rekening voorgeschoteld voor het afwenden van een van de diepste recessies in de geschiedenis door het systeem te overvoeren met ongekende monetaire en budgettaire maatregelen. Het is alsof de beleidsmakers niet alleen een gratis rondje gaven in de bar, maar ze lieten de rekening de hele nacht openstaan.”

Volgens Almeida is de hoge inflatie overigens niet helemaal de schuld van de beleidsmakers. “Ze konden niets doen aan de problemen in de toeleveringsketens, de stijgende arbeidskosten en de Russische invasie van Oekraïne. Dat zijn factoren waar centrale bankiers, wetgevers en regeringsleiders weinig invloed op hadden.”

Hoge grondstoffenprijzen geen probleem

Maar er is geen reden voor paniek, stelt Almeida. “De remedie voor hoge grondstofprijzen zijn hoge grondstofprijzen. Die hoge prijs zorgt er immers voor dat een deel van de vraag wegvalt, doordat er minder wordt gereden of omdat mensen de thermostaat lager zetten. Inflatie zorgt er ook voor dat bedrijven en huishoudens minder uitgeven waardoor de groei afneemt.”

In de jaren 2020 en 2021 gebeurde overigens het tegenovergestelde. Toen steeg de economische groei fors en daalde de inflatie, vooral door het enorme stimuleringspakket.

Cashflow is key

 

Volgens Almeida moeten beleggers zich goed realiseren in welk klimaat ze terecht zijn gekomen en welke waarderingen zij willen accepteren nu de rente stijgt en er meer onzekerheid is over kasstromen en winstmarges. “Wanneer de onzekerheid zo groot is als nu dan kunnen beleggers zich beter concentreren op bedrijven waar de cashflow duidelijker zichtbaar is en niet in bedrijven waar de winst afhankelijk is van factoren waarop de ondernemingen geen vat hebben.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie