Nieuws

Hoe meer themafondsen in een portefeuille, hoe beter

Volgens Pictet AM kunnen themafondsen helpen een portefeuille robuuster te maken. Ideaal is om thema's met een hoog en met een laag risico te combineren en overlappingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Themafondsen zijn populair. Veel beleggers vinden het fijn om een bijdrage te leveren aan klimaatbescherming of te investeren in bepaalde technologische innovaties of mee te profiteren van trends zoals de groeiende vraag naar luxegoederen.

De vraag is hoe themafondsen op een verantwoorde manier kunnen worden geïntegreerd in de rest van de portefeuille. Is het verstandig om maar een of twee themafondsen te hebben? Hoe verhouden de themafondsen zich tot regio- of smallcapsfondsen?

Volgens Pictet Asset Management zijn er meerdere mogelijkheden. Het is in ieder geval van groot belang om er aandacht aan te besteden, want themafondsen kunnen de spreiding in gevaar brengen.

Satellieten 

Voor beleggers die heel selectief voor een of twee thema’s willen gaan, is het verstandig om de thema’s als een soort satellieten te zien die om de basisportefeuille heen draaien. De basis zorgt voor de diversificatie. Om het risico te beperken, is het verstandig een maximum voor de themabeleggingen vast te stellen van bijvoorbeeld 20%.

Als er in meer thema's wordt belegd, verandert het beeld. Voor beleggers die hun portefeuille hebben georganiseerd naar regio’s kunnen themafondsen zelfs voor extra diversificatie zorgen.

Risicoprofiel

Het is belangrijk om dan ook naar het risicoprofiel te kijken. Het thema gezonde voeding heeft bijvoorbeeld een lager risico dan robotica of bosbouw. Ideaal is als er thema's met verschillende risicoprofielen worden gecombineerd.

Hoe meer thema’s met verschillende risicoprofielen, des te groter is de diversificatie, zeker als wordt opgepast voor overlappingen.

Overlapping

Zo passen bijvoorbeeld de thema’s demografische verandering, klimaat, infrastructuur en hightech perfect bij elkaar, omdat elk van die thema’s weer is onder te verdelen in subthema’s die weinig overlap kennen.

Als dit helemaal wordt uitgeanalyseerd kan het volgens Pictet AM zelfs lonen om de hele portefeuille op te bouwen uit themafondsen. De laatste jaren zou dat meer hebben opgeleverd dan klassieke modelportefeuilles.

Nadeel is dat de data waar Pictet over beschikt, betrekking hebben op een vrij korte periode met een bijna onafgebroken bullmarket en een extreem lage rente. Er is dus meer onderzoek nodig.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen