Nieuws

Contraire particuliere belegger bestaat niet

Het belangrijkste beleggingsadvies van Warren Buffett is om angstig te worden als anderen hebzuchtig zijn en hebzuchtig als anderen in paniek raken. Zijn particuliere fans volgen dat advies helaas zelden op.

Warren Buffett, de oprichter van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway, wordt door veel particuliere beleggers aanbeden. Ze bewonderen zijn standvastigheid en zijn resultaten. Ook dit jaar zit Berkshire met +20% weer aan de goede kant van de geschiedenis, terwijl de aandelenmarkt als geheel is gedaald. Zijn langetermijnresultaten zijn fantastisch. Het A-aandeel werd in 1965 voor het eerst verhandeld tegen een prijs van 12 dollar en staat nu op bijna een half miljoen!

De vraag is of particulieren leren van de meester. Maar helaas blijkt dat niet het geval, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Larry Swedroe, hoofd research bij Buckingham Strategic Wealth, heeft er in zijn blog een paar op een rij gezet.

Paniek

Een studie uit 2019 - Measuring Risk Preferences and Asset-Allocation Decisions: A Global Survey Analysis – heeft uitgevonden dat particulieren wereldwijd een sterke neiging hebben om trends te volgen. Ze kopen als iedereen koopt en raken in paniek als de koers begint te dalen.

Ze hebben nog geluk dat er institutionele beleggers zijn, want die blijken vaak het tegenovergestelde te doen. Instituten zijn volgens de onderzoekers meer contrair in hun beleggingsstijl.

Om een voorbeeld te geven. Uit het onderzoek bleek dat 44 procent van de particulieren hun aandelenallocatie verlaagden bij een daling van de S&P 500-index met 10-20 procent. Institutionele beleggers deden dat slechts in 17 procent van de gevallen. Tegelijkertijd gaf 67 procent van de instituten aan hun aandelenallocatie in dit geval te verhogen. Bij particulieren was dat maar 17 procent.

Bij een stijging van de S&P 500 draaiden de resultaten om. Vooral jonge particulieren blijken niet graag tegen de stroom in te zwemmen. Op zich kan dat prima resultaten opleveren als er maar op tijd weer wordt ingestapt. Maar helaas ook dat blijkt voor de meeste particulieren niet weggelegd.

Vijf type beleggers

In de studie worden vijf type beleggers onderscheiden:

 1. De "extrapolators" (27 procent) kopen na een periode van stijgende koersen en verkopen na een slechte fase.
 2. Passieve beleggers (35 procent) laten hun portefeuille ongemoeid in alle situaties.
 3. Risico-averse beleggers (19 procent) halen hun geld van tafel als er grote koersbewegingen zijn in welke richting dan ook. Deze groep is relatief jong en bestaat hoofdzakelijk uit millennials (geboren tussen 1980 en 1996).
 4. Contraire beleggers (8 procent) verhogen hun allocatie als de koersen een stuk zijn gedaald en vice versa na een positieve beursperiode. Ze handelen grosso modo zoals institutionele beleggers. 
 5. Tenslotte zijn er nog de optimisten (11 procent) die altijd kopen. Vooral in de VS is dit een grote categorie.

Kunstmatige intelligentie

Een andere studie - When Do Investors Freak Out? Machine Learning Predictions of Panic Selling - wijst uit dat particulieren relatief vaak in paniek raken en dan lange tijd wegblijven. Swedroe zet een paar resultaten uit deze studie op een rij:

 • 9 procent van de particuliere beleggers was in de 13 jaar tussen 2003 en 2015 betrokken bij paniekverkopen. Van degenen die in paniek raakten deed 81 procent dat slechts één keer, 11 procent deed dat twee keer en de rest deed het vaker.
 • 31 procent van de beleggers die in paniek raakten, keerde niet terug om opnieuw in risicovolle activa te beleggen. Van degenen die dat wel deden, stapte 59 procent binnen 5 maanden weer in, en 13 procent deed dat pas na 10 maanden.
 • Mannen van boven de 45 jaar, getrouwd met kinderen, hebben de grootste kans in paniek te raken.
 • Opvallend is dat beleggers die zeggen meer ervaring te hebben, vaker in paniek raken dan mensen die zeggen onervaren te zijn.
 • Paniekverkopen komen het meest voor in periodes van financiële stress.
 • Kunstmatige intelligentie is nu al zover dat het met vrij grote precisie kan voorspellen hoe groot het risico is dat iemand in paniek raakt. Daarvoor zijn gegevens nodig over de demografische achtergrond (leeftijd), de beleggingsgeschiedenis en de beursomstandigheden nu en in het verleden.

Hebben deze beleggers iets geleerd van Warren Buffett? Het lijkt er niet op, zegt Swedroe. Buffett doet namelijk precies het tegenovergestelde van wat de particuliere meute doet.

Zijn motto is “be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful”, terwijl veel particulieren het juist in de broek doen als iedereen angst heeft en hebzuchtig worden als iedereen dat is.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie