Nieuws

Fed begint cyclus van renteverhogingen in onzeker klimaat

De Fed verkeert in een lastig pakket. Blijft de rente te laag, dan zal de markt denken dat de centrale bank de hoge inflatie niet serieus neemt. Is deze te hoog, dan kan dit negatieve implicaties hebben voor de marktvooruitzichten. Lees de analyse van Christian Scherrmann, Amerika-econoom bij vermogensbeheerder DWS.

"De Fed-vergadering van deze week markeert een historische ommekeer van het Amerikaanse monetaire beleid. Naar verwachting verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten. Het is de eerste verhoging sinds de rente naar nul ging na het uitbreken van de pandemie.

De verhoging is het startschot voor een cyclus van renteverhogingen nu het bezweren van de inflatie het belangrijkste doel van de Fed is. De inflatie in toom houden, gebeurt nu wel plots in veel moeilijkere omstandigheden. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de geopolitieke risico’s toegenomen en dat kan ervoor zorgen dat de prijsdruk langer aanblijft.

 

Geloofwaardigheidstest

Nog een complicerende factor is dat niet alle oorzaken van de huidige hoge inflatie beïnvloed kunnen worden door monetair beleid. Prijsstijgingen door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketens bijvoorbeeld, verdwijnen niet omdat de rente stijgt. Het is de reden waarom de Amerikaanse centrale bank momenteel niet veel meer kan doen dan de inflatieverwachtingen in de hand houden en dat is weer afhankelijk van of burgers vertrouwen dat de centrale bankiers het noodzakelijke beleid blijven voeren om de prijzen te stabiliseren.

De enorme onzekerheden, de zeer hoge inflatie en de verwachting dat deze verder zal stijgen, maken van deze Fed-vergadering een belangrijke test voor haar geloofwaardigheid.

De Fed wil ook de balans verkleinen en begint hier waarschijnlijk in juli mee. Het opkopen van onder meer Treasuries wordt in problematische tijden gezien als manier om liquiditeit in het financiële systeem te brengen. Met het afbouwen van de balans geeft de centrale bank een teken dat het ergste voorbij is. Maar door de huidige geopolitieke onzekerheid kan het verkleinen van de balans langzamer gaan dan eerder gedacht.

Geen recessie

Het wordt voor de Fed niet gemakkelijk om voor een soft-landing te zorgen. Toch verwachten we niet dat we door een renteverhoging in een recessie terechtkomen. De arbeidsmarkten herstellen van de pandemie, de vraag naar arbeidskrachten blijft op recordniveau en het economische momentum is robuust.

Maar de realiteit is nu eenmaal dat hogere inflatie en hogere rentes meestal zorgen voor minder groei en dit zal de komende Fed-vergadering beïnvloeden. De langetermijnprognoses over het monetaire beleid zijn belangrijk voor de geloofwaardigheid van de Fed. Blijft de rente te laag, dan zal de markt denken dat de centrale bank de hoge inflatie niet serieus neemt. Is deze te hoog, dan kan dit weer negatieve implicaties hebben voor de marktvooruitzichten." 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie